Pojištění odpovědnosti vám může ušetřit nepříjemné a hlavně nečekané výdaje


			Pojištění odpovědnosti vám může ušetřit nepříjemné a hlavně nečekané výdaje
9.9.2014 Tiskové zprávy

Mnoho českých rodin vychází s financemi každý měsíc s odřenýma ušima. Náhlý a hlavně nečekaný výdaj jim může výrazně zkomplikovat život nebo je přivést dokonce do bezvýchodné situace. A nemluvíme o tom, pokud se tento výdaj vyšplhá k několikanásobku jejich měsíčního příjmu. Taková situace může nastat velmi rychle a nečekaně, prostě pokud na nás padne smolný den. Těmto nepříjemným situacím lze předejít pojištěním odpovědnosti z běžného občanského života.

„Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života vás kryje v situacích, kdy jste někomu povinni nahradit způsobenou škodu na majetku, finanční újmu nebo újmu na zdraví. Může jít o různé opravdu nečekané nehody. Například vytopíte souseda, vaše dítě na návštěvě rozbije cennou sochu nebo vám z okna bytu vypadne květináč, který někomu spadne na auto a poškodí karosérii,“ upozorňuje Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

Častými případy jsou také škody způsobené při rekreačním sportu. Například porazíte někoho na kole či kolečkových bruslích nebo vaše dítě rozbije okno přilehlého domu. A nemusí se jednat jenom o nehodu vaši či vašich dětí, frekventovanými případy jsou také škody, které způsobí vámi opatrované domácí zvíře, například pes. Opět se může jednat o škodu na věci či o škodu na zdraví.

„U Slavia pojišťovny si můžete vybrat balíček, který přesně odpovídá vašim potřebám. Zejména pak výši limitu újmy na zdraví, škody na věci a finanční škody. Výhodou našeho pojištění je také nulová spoluúčast,“ doplňuje Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěni manžel, registrovaný partner, děti (i nevlastní), osvojenci pojištěného a děti svěřené pojištěnému nebo jeho manželu do pěstounské péče, dále osoby, jimž pojištěný příležitostně svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu či opatrování domácího či drobného hospodářského zvířete, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.


Pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě

Údaje v Kč/rok

Újma na zdraví

Škoda na věci

Finanční škoda

Pojistné

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

450 Kč

4 000 000 Kč

2 000 000 Kč

700 000 Kč

850 Kč

6 000 000 Kč

3 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 250 Kč

Slavia pojišťovna

Zdroj: Slavia pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články