Poslední možnost pojištění proti mrazovým škodám na plodinách


			Poslední možnost pojištění proti mrazovým škodám na plodinách
28.11.2013 Tiskové zprávy

Vedle živlů jako je krupobití či vichřice, se naši zemědělci často potýkají i se zimními a jarními mrazy.Mráz dokáže mladé rostlinky doslova spálit. Z pohledu Agra pojišťovny bylo letos nejvíce škod zaznamenáno na ozimých plodinách a řepce.

Agra pojišťovna, největší specializovaný pojistitel v centrální Evropě z pohledu pojištěné výměry, nabízí pojištění plodin na orné půdě pro případ zimního a jarního mrazu produkty Agrar Univerzál a Agrar Speciál. V loňském roce rozšířila o riziko mrazu další produkt, Agrar Basis, kde klienti mohou pojistit jednotlivé polní plodiny.

Agra pojišťovna poskytuje plnění za nové osetí provedené po poškození plodin mrazem do 31. května až do výše 4200 Kč/ha. Tato paušální částka za náhradu nákladů je známá již při uzavření pojistné smlouvy a představuje nejvyšší pojistné plnění na hektar na českém pojistném trhu. Navíc pojišťovna nepožaduje doklad o zakoupení osiva, částka je tedy fixní a neměnná. Další výhodou je nulová spoluúčast.

Cukrovou řepu a mák lze pro případ mrazu pojistit speciálním produktem, stejně jako i vinice, na které se vztahuje produkt Vinná réva Univerzál.

Důležité je však upozornit, že písemný návrh na uzavření pojištění plodin na orné půdě a vinné révy je třeba Agra pojišťovně doručit nejpozději do 30. listopadu.

Agra pojišťovna

Zdroj: Agra pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články