Rizika na služebních cestách jsou podceňována


			Rizika na služebních cestách jsou podceňována
28.3.2013 Tiskové zprávy

Podle nejnovějšího globálního průzkumu Allianz pojišťovny  má každý třetí člověk na služební cestě problémy. Z nejnovějšího globálního průzkumu Allianz pojišťovny vyplynulo, že téměř každý třetí člověk na ní zažije problémy, nejčastěji se zavazadly nebo na silnici. Kromě toho  studie ukázala, že zaměstnanci se domnívají, že cestovní pojištění, které se váže k jejich kreditní kartě, jim poskytuje dostatečnou ochranu. Odborníci na cestovní pojištění však varují - toto přesvědčení je mylné.

Před odjezdem na služební cestu si riziko připouští pouze necelá dvě procenta z dotázaných. Ve skutečnosti se jich však více než 30 procent musí na cestě vypořádat s nějakým nebezpečím nebo problémem. Nejčastěji to jsou ztracená zavazadla – ve 14 %, dalších 10  % dotazovaných mělo na služební cestě nehodu, poruchu, nebo jiný problém s vozidlem, každému 12. cestujícímu něco ukradli na ulici, každému 16. pak v ubytovacích prostorách. Další problémy způsobila doprava na letišti, téměř 4 % pracovníků se potýkali se ztrátou dokladů či jiných důležitých dokumentů.

Více než polovina účastníků loňských zahraničních pracovních cest se domnívala, že dostatečné cestovní pojištění skýtají jejich kreditní karty a vlastním privátním cestovním pojištěním se „krylo“ jen 15 % cestujících. Stejné procento pak vůbec nevědělo, že by se mělo nějak pojistit, nebo vědomě cestovalo bez pojištění. "Málokdo tuší, jaký typ pojištění je v kartě vlastně zahrnut, zda limit pojistného plnění je dostatečný, jaká je spoluúčast, zda jsou součástí nepřetržité asistenční služby… Těch nekomfortních služeb, nebo dokonce výluk může být i mnohem víc,“ uvádí Hana Páleníková z úseku cestovního pojištění Allianz.

Nejčastější škody, které Allianz pojišťovna v Česku likviduje, jsou z pojištění zavazadel. Obvykle se manažerům nadnárodních společností při cestování do zahraničí zpozdí nebo ztratí zavazadla a výjimkou nejsou případy, kdy se tito lidé stanou dokonce obětí loupeže.

„V takových případech je důležité, aby zaměstnanci, kteří cestují s firemní výpočetní technikou, tedy hlavně s notebooky a telefony, měli pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech svěřených zaměstnavatelem. Klasické cestovní pojištění totiž nehradí škodu na věcech vypůjčených nebo sloužících k podnikání. Osobní věci pojištěného, které si na služební cestu sbalil, jsou samozřejmě pro případ krádeží pojištěny,“ radí Kateřina Krenarová z úseku likvidace škod z cestovního pojištění Allianz.

Cestujícím se nevyhýbají ani zdravotní neduhy - nejčastějšími pracovními úrazy jsou poraněné oči a končetiny při výkonu manuální práce u pracovníků, které do zahraničí vysílá a také je pojišťuje český zaměstnavatel. „Loni jsme měli bohužel i jeden velmi těžký úraz pracovníka ve stavebnictví. A protože své zaměstnance a celé jejich rodiny u nás také pojišťují firmy, které je vysílají na dlouhodobý pobyt do zahraničí, v těchto případech nejčastěji platíme klasická akutní onemocnění typu viróza, infekce, drobné úrazy vzniklé při běžné denní činnosti i mimo zaměstnání a podobně,“ doplňuje K. Krenarová.

Allianz pojišťovna doporučuje individuální cestovní pojištění jako balíček s neomezeným limitem léčebných výloh, nebo skupinová pojištění pro firmy. V těch je zohledněn počet osob a procestovaných dní v roce a firmy mohou využít také rozšířené pojištění stornovacích poplatků, tzv. pojištění zrušení pracovní cesty. „Toto pojištění kryje i zcela specifická rizika jako jsou zrušení plánované cesty nejen kvůli nečekanému úrazu nebo onemocnění, ale i kvůli pouhému rozhodnutí obchodního partnera, nebo kvůli vízovému zpoždění bez vlastního zavinění,“ doplňuje Hana Páleníková.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články