Tresty u pojistných podvodů nejsou malé


			Tresty u pojistných podvodů nejsou malé
18.4.2013 Tiskové zprávy

Tresty u pojistných podvodů nejsou malé. Když je způsobena pojistným podvodem větší škoda, může jít o 1 rok až 5 let, v případě organizované skupiny to může být 2 až 8 let a když je způsobena pojistným podvodem škoda velkého rozsahu, může dokonce jít o 5 až 10 let odnětí svobody. Novelizované znění zákona o pojišťovnách také poprvé zavedlo i trestní sazbu za opakovaný podvod. Kdo páchá pojistné podvody opakovaně, může počítat s trestem od šesti měsíců až do tří let.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50.000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5.000.000 Kč.

V prvním čtvrtletí 2013 Kooperativa zaznamenala 112 pokusů o pojistný podvod v celkové výši 33 milionů Kč. Oproti stejnému období roku 2012 se jedná o navýšení o cca 20 %. Největší výskyt pojistných podvodů Kooperativa dlouhodobě registruje v Praze a středních Čechách, na severní Moravě, Mostecku nebo Ústecku. K nejméně problematickým regionům z pohledu pojistných podvodů patří východní Čechy a kraj Vysočina.

Oproti předchozím letům, kdy pojistným podvodům dominovaly podvody u pojištění motorových vozidel, šetřili detektivové pojišťovny Kooperativa obdobný počet případů také v pojištění majetku. Jednalo se zejména o fingované požáry, a to jak u soukromých osob, tak podnikatelů.

„Zejména u podnikatelských subjektů, registrovali jsme vyhořelé provozovny nebo sklady, se velmi často jednalo o pokus řešit takto finančních problémy firmy. Podobný motiv měl i případ soukromého majitele, který nemovitost nemohl dlouho prodat. Zřejmě si myslel, že z pojistky získá peníze snadněji,“ říká Jaroslav Chvosta, vedoucí Odboru prevence a šetření v pojišťovně Kooperativa.

V poslední době se množí také podvody s uzavíráním smluv. „Zaznamenali jsme například antidatování pojistných smluv při náhlých živelních událostech. Několik takových pokusů jsme v souvislosti s tíhou sněhu zjistili i v prvním čtvrtletí 2013,“ uzavírá Jaroslav Chvosta.  

Kooperativa

Zdroj: Kooperativa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články