UNIQA používá zpřesněné povodňové mapy


			UNIQA používá zpřesněné povodňové mapy
23.4.2013 Tiskové zprávy

Povodňové mapy vytvořené po ničivých povodních v roce 2002 prošly v poslední době významným zpřesněním. Nyní umožňují přesnější projekci velké vody a poskytují spolehlivější vodítko pro pojišťění objektů. To umožňuje klientům přezkoumat jejich krytí proti povodni a záplavě na základě speciálního posudku  a poptat příznivější podmínky pojištění.

Původní povodňové mapy vypracovala firma Intermap pro Českou asociaci pojišťoven, od které jednotlivé pojišťovny získaly licenci na používání. Možnosti povodňových map v původní podobě byly ovšem limitované: z dnešního pohledu pracovaly s poměrně hrubým rozlišením terénu a nezohledňovaly provedená protipovodňová opatření nebo úpravy koryt řek a zpevňování břehů, k nimž došlo po zkušenostech z velké vody v roce 2002. Zohledňovaly rovněž pouze tzv. říční povodně a nebraly v úvahu stále častější bleskově přicházející přívalové srážky.

Nová verze dokončená loni stejným dodavatelem zahrnula díky vylepšeným technologiím mnohem podrobnější rozlišení terénu České republiky a vzala v úvahu i mnoho dalších faktorů hrajících roli při tom, zda daná lokalita bude či nebude zatopena. Popisuje každý detail terénu v rozlišení bodů o velikosti 3 x 3 metry. Ve velkých městech zohledňuje realizovaná protipovodňová opatření, která chrání ohrožené lokality, mohou ale současně naopak způsobit rozliv na jiných místech. Mapy simulují stav povodní s předpokládanou periodou opakování 10, 20, 50, 100, 250 a 500 let, včetně určení očekávané hloubky zatopení každého bodu.

Vedle povodní způsobených zvýšením hladiny vodních toků jsou rovněž obsaženy informace o tzv. pluviálním riziku. To simuluje velké přívalové deště, které mohou rovněž způsobit lokální přechodné zatopení i v oblastech od vodních toků vzdálených, protože půda není schopna pojmout tak obrovské jednorázové množství vody. Tento fenomén je nebezpečný v terénních dolících a prohlubních, a je novými mapami rovněž pokryt pro padesáti- a dvěstěpadesátileté události.

UNIQA pojišťovna začátkem roku analyzovala rozdíly a dopady obou generací map na pojištění. Ukázalo se, že z celkových asi 2,8 milionu objektů v ČR může být přibližně asi devět procent z nich zařazeno do příznivější záplavové zóny. Pro řadu staveb to znamená, že mohou být nově proti tomuto nebezpečí pojištěny (zatímco doposud to možné nebylo), anebo budou platit nižší pojistné. Analýza ale přinesla některé objekty i opačný efekt a hodnocení rizika se zvyšuje.

UNIQA nabízí svým klientům, možnost přezkoumání hodnocení povodňového rizika. Zákazníci mohou žádat o posudek a detailní analýzu rizika obsahující projekci hloubky zatopení pro příslušnou lokalitu v případě zvolené periody živelní události.

 

Model situace podle původních povodňových map:

 

Ta samá situace modelovaná podle nové verze map (zohledněna  provedená protipovodňová opatření, úpravy koryt řek a zpevňování břehů):

 

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články