V České republice je včas zaplaceno více faktur než v Evropě


			V České republice je včas zaplaceno více faktur než v Evropě
28.5.2015 Tiskové zprávy

V Evropě je včas zaplaceno 37,6 % faktur, v České republice 38,2 %. Nejspolehlivěji faktury proplácí Dánové (90,3 % včas), Němci (74,8 %), a Maďaři (52,3 %). Nejhorší platební morálku v Evropě naopak vykazují portugalské (17,4 % včas zaplacených faktur), anglické (24,1 %) a irské (29,2 %) společnosti – včas není zaplacena ani třetina faktur. Déle než 90 dnů po splatnosti je zaplaceno 19,5 % faktur od řeckých firem, 12,4 % portugalských a 9,6 % polských. Studii, která srovnává platební informace ze 17 evropských zemí, zveřejnila poradenská společnost Bisnode ve spolupráci s Dun & Bradstreet.

 „Platební morálka firem v Česku je ve srovnání se zbytkem Evropy mírně lepší. Včas je zaplaceno 38,2 % faktur, 53,5 % do 30 dnů po splatnosti, 5,7 % do 60 dnů a 2,6 % faktur déle. Mezi lety 2013 a 2014 se počet včas zaplacených faktur zvýšil z 31,0 % na 38,2 %. Zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů je odrazem oživování tuzemské ekonomiky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Platební morálka je důležitou informací o stavu firmy, a napovídá o její kondici. Z vývoje platební morálky firem lze odhalit případné problémy ještě dříve, než skutečně nastanou.“

Platební morálka ve vybraných evropských zemích v roce 2014

  včas do 30 dnů 30-60 dnů 60-90 dnů 90-120 dnů přes 120 dnů
Evropa 37,60% 51,60% 4,40% 2,60% 1,60% 2,20%
Belgie 41,00% 52,00% 3,70% 2,00% 1,00% 0,30%
Nizozemí 51,20% 44,20% 2,10% 1,20% 1,00% 0,30%
Francie 38,30% 54,50% 3,40% 1,50% 0,90% 1,40%
Německo 74,80% 24,10% 0,50% 0,20% 0,10% 0,30%
Anglie 24,10% 64,10% 5,50% 3,80% 1,40% 1,10%
Španělsko 46,50% 45,60% 2,70% 1,60% 1,40% 2,20%
Portugalsko 17,40% 58,90% 7,10% 4,20% 4,20% 8,20%
Polsko 44,30% 42,20% 2,30% 1,60% 1,90% 7,70%
Slovinsko 41,40% 49,70% 4,60% 1,70% 2,60% 0,00%
Dánsko 90,30% 9,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Finsko 34,40% 63,10% 1,00% 0,60% 0,30% 0,60%
Česká republika 38,20% 53,50% 5,70% 1,40% 0,70% 0,50%
Turecko 51,50% 33,20% 8,20% 2,80% 3,90% 0,40%
Maďarsko 52,30% 42,50% 2,30% 1,20% 0,70% 1,00%
Řecko 32,30% 22,10% 13,40% 12,70% 7,60% 11,90%
Irsko 29,20% 60,20% 4,60% 2,10% 1,70% 2,20%
Itálie 37,60% 46,70% 6,40% 4,20% 2,90% 2,20%


 
Zdroj: Dun & Bradstreet ve spolupráci s Bisnode

Zdroj: Bisnode

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS