V létě roste počet asistenčních zásahů o 25 procent


			V létě roste počet asistenčních zásahů o 25 procent
15.5.2012 Tiskové zprávy

Nová asistenční služba ČP ASISTENCE je klientům České pojišťovny k dispozici od 1. března letošního roku, kdy začala poskytovat služby motoristům. V květnu pak své aktivity rozšířila také na asistenční zásahy k majetkovému a životnímu pojištění ČP. Za první dva měsíce provozu řešila více než 10,5 tisíce příchozích hovorů motoristů a průměrná čekací doba na spojení s operátorem činila méně než 10 sekund.


V zahraničí nejvíce zasahujeme v Německu, kde evidujeme čtyřikrát více případů motoristů v nouzi, než ve Francii, která za ním s odstupem následuje. Další co do četnosti případů jsou Polsko, Slovensko, Rakousko, Itálie a pro někoho možná poněkud překvapivě i Velká Británie,“ říká Jaroslav Hanzlík, výkonný ředitel společnosti ČP ASISTENCE.


V nadcházejícím období prázdnin očekáváme 25% navýšení počtu příchozích i odchozích hovorů. Také v létě je nejvíce zahraničních případů z Německa, dochází však k výraznému zvýšení počtu asistenčních zásahů v Chorvatsku, Itálii a Rakousku,“ dodává Jaroslav Hanzlík.


Asistenční služby jsou u České pojišťovny automatickou součástí drtivé většiny produktů. Motoristé se na pracovníky ČP ASISTENCE obracejí nejčastěji (70 % případů) se žádostí o pomoc v případě poruchy vozidla, zbývajících 30 % pak připadá na situace spojené s dopravními nehodami. V oblasti majetkového pojištění volají klienti asistenční službu nejčastěji z důvodu zabouchnutých dveří (70 % případů). Nejsilnějšími dny z pohledu počtu hovorů i řešených případů jsou tradičně pátky a pondělí, naopak „nejklidnějším“ dnem v týdnu je neděle.


Nadále intenzivně pracujeme na spuštění zdravotní asistence a asistence k cestovnímu pojištění na podzim tohoto roku. Do té doby platí současný stav, kdy cestovní a zdravotní asistenci klientům ČP poskytuje smluvní partner Europ Assistance,“ uvádí Jaroslav Hanzlík.


Od května 2012 poskytuje ČP ASISTENCE asistenční služby také k novému programu Zdravý život.
Tento program je možné získat k životnímu pojištění Diamant, Multirisk a Sluníčko Plus. Klienti jej obdrží v rámci balíčku pojištění ve variantách Standard a Exclusive. Program Zdravý život přináší unikátní kombinaci služeb založených na aktivní zdravotní prevenci. Klienti získávají kompletní přehled o tom, na jakou preventivní péči z veřejného zdravotního pojištění mají nárok, asistenční služba ČP ASISTENCE jim tyto preventivní prohlídky navíc přímo u zvoleného specialisty zajistí a zavčas je na termín blížící se návštěvy u lékaře upozorní pomocí SMS zprávy.


Telefonní číslo na asistenční službu naleznou všichni klienti ČP na svých informačních kartičkách k pojištění. Určitě ale doporučuji uložit si toto číslo také do svého mobilního telefonu. Pokud se pak klient ocitne v nesnázích, jednoduše vytočí linku 841 114 114 a okamžitě za ním vyrazí pomoc,“ uzavírá Jaroslav Hanzlík.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články