V registru ELIXIR je již více než 5 000 finančních poradců


			V registru ELIXIR je již více než 5 000 finančních poradců
2.4.2013 Tiskové zprávy

K registru poradců ELIXIR se připojily další tři významné finančněporadenské instituce OVB Allfinanz, a.s., PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. (obchodující pod značkami BROKER OFFICE a Finanční poradenství) a VÍTOVEC corp. a. s. Registr, který spustila v září 2012 společnost CRIF – Czech Credit Bureau spolu s pěti členskými finančněporadenskými společnostmi, tak již přináší informace o důvěryhodnosti více než 5 tisíc aktivních poradců. V tomto roce je také očekáván vstup prvních pojišťoven.


„V registru ELIXIR se v současnosti vyskytují negativní či varovné informace pouze u 4 % pojišťovacích poradců. Vypovídá to o tom, že zavedené poradenské společnosti dbají na profesionalitu svých spolupracovníků,“ řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která registr provozuje. „Pro kvalitní poradenské instituce jsou data z registru velice cenná, protože jim mimo jiné pomáhá aktivně omezit spolupráci s eventuálními neprofesionálními poradci a pomáhá posílit pozitivní vnímání oboru finančního poradenství veřejností,“ dodal Petr Kučera.


Registr finančních poradců ELIXIR obsahuje aktuální data o aktivních poradcích zakládajících společností Broker Consulting, Fincentrum, INSIA, Partners Financial Services a nových členů. Díky informacím o kvalitě svých poradců mohou tyto poradenské společnosti a finanční instituce nabízet služby profesionálních finančních poradců, a tím chránit svoje klienty. Poradcům pak ELIXIR umožňuje efektivní budování pozitivní profesní historie.


Registr poradců ELIXIR již nyní slouží k samoregulaci a zvýšení transparentnosti finančněporadenského trhu. „Za dobu provozu registru bylo ukončeno přibližně 10 % smluv mezi členy registru a jejich finančními poradci, přičemž ze tří čtvrtin byla spolupráce ukončena ze strany finančněporadenské společnosti,“ upřesnil Petr Kučera.


Databáze ELIXIR (ELectronic Information eXchange Intermediary Register) umožňuje rychle si ověřit profesní historii pojišťovacích makléřů a agentů, finančních poradců, pojišťovacích zprostředkovatelů a distributorů bankovních produktů. Registr je efektivním nástrojem pro řízení lidských zdrojů ve finančněporadenském segmentu. Makléřské a finančněporadenské společnosti mohou kvalifikovaně rozhodnout o tom, kterým spolehlivým poradcům svěří prodej svých produktů. Data z registru jsou zatím primárně k dispozici právě členům registru ELIXIR, v budoucnu budou v určité míře dostupná i koncovým spotřebitelům. Údaje o každém finančním poradci obsahují základní identifikační údaje, data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví a také informace o nevypořádaných závazcích.

Iniciátorem a provozovatelem registru ELIXIR je společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Madison PA

Zdroj: Madison PA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS