Zájem českých firem o pojištění škod na životním prostředí se zdvojnásobil


			Zájem českých firem o pojištění škod na životním prostředí se zdvojnásobil
22.4.2014 Tiskové zprávy

Od roku 2013, kdy veškeré náklady spojené s náhradou škod na životním prostředí přešly podle zákona na zněčišťovatele, se zvýšil zájem českých firem o pojištění škod na životním prostředí. Podle pojišťovny AIG, která toto environmentální pojištění nabízí, za tím stojí nejen obavy o reputaci značky, ale především hrozba úpadku. Sanace znečištěné přírody se totiž řádově pohybuje v desítkách milionů korun.

„Když přede dvěma lety došlo k úniku kontaminující látky do řeky Blata na Olomoucku, došlo k úhynu nejméně osmi druhů ryb a řeka bude ve své předchozí kondici až za deset let. Náklady na sanaci se vyšplhají ke 150 milionům korun. Taková částka samozřejmě může být pro většinu firem smrtelná,“ říká Pawel Holnicki z pojišťovny AIG. Přitom důvody pro zřízení environmentálního pojištění mají firmy různé. Pro 75 % společností jsou environmentální rizika jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících dobrou pověst firmy. Právní předpisy a nařízení vlády považuje za hlavní motivaci k správnému řešení ekologických rizik 61 % společností*.

„Zajímavé však je, že pouze 33 % českých firem má havarijní plán pro případ ekologické újmy a environmentálních incidentů. V případě řízení ekologických rizik respondenti počítají hlavně s pomocí environmentálních konzultantů, interních odborníků a místních orgánů státní správy v tomto pořadí,“ uvádí Pawel Holnicki.

Případy, kdy dochází ke znečištění životního prostředí, přitom nejsou nijak ojedinělé. Každoročně zasahují hasiči u více než 5 tisíc případů úniků nebezpečných látek. To je průměrně 15 případů denně. Ve většině případů jde o únik látky ropného charakteru, přičemž tyto látky patří z hlediska ekologické škody k těm nejnebezpečnějším a z hlediska sanace k finančně nejnáročnějším.

Česká inspekce životního prostředí uložila v roce 2013 celkem 2738 pokut, jejichž celkový objem dosáhl částky 167 298 180 Kč (nárůst oproti roku 2012 o 42 %). V průměru připadá na pět kontrol jedno zjištění porušení zákona.

Aby firmy předešly nákladům spojeným s náhradou škod na životním prostředí, nabízí pojišťovna AIG pojištění EnviroPro. To hradí:

 

  • Náklady na realizaci preventivních opatření
  • Náklady právního zastoupení
  • Náklady na realizaci nápravných opatření (šetření, odstranění, vyčištění, monitoring) v rámci majetku pojištěného i mimo něj včetně nákladů na opravu majetku pojištěného, poškozeného při realizaci nápravných opatření
  • Škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného, tak i z postupného znečištění
  • Škoda na zdraví a věcná škoda způsobená třetím osobám v důsledku znečištění


„Vedle toho lze pojištění rozšířit o pojištění přerušení provozu, odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou a odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží včetně subdodavatelů,“ doplňuje Holnicki. „V případě složitějších rizik či mezinárodních projektů nabízíme klientům řešení na míru jejich potřebám, jako je rytí pro škody vyplývající z již existujících avšak dosud neznámých podmínek znečištění, s možností uzavření pojistné smlouvy až na 10 let nebo mezinárodní pojistný program s pojistnými smlouvami vydanými v jednotlivých zemích dle působení klienta.“

Poznámka: * Průzkum Strategic Risk, březen/duben 2013

 

AIG


Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články