Většina pojišťoven na českém trhu přežije zavedení Solvency 2 bez problémů


			Většina pojišťoven na českém trhu přežije zavedení Solvency 2 bez problémů

Malé pojišťovny budou zřejmě mít nemalé problémy se zavedením Solvency 2. Tyto pochybnosti vyjádřil Bc. Matej Majling v rámci přednášky na Vysoké škole ekonomické. Tématem byly dopady implementace metodiky Solvency 2.

Matej Majling se obává o osud pojišťoven, jejichž obrat se pohybuje v rozmezí od 5 miliónů eur do jedné miliardy. "Nové provozní systémy pojišťoven znamenají miliardové investice do software. Aby malé pojišťovny ušetřily, vytvářejí si tyto systémy interně. Nemají totiž dostatek financí ani lidských zdrojů, aby investovaly do kvalitních informačních systémů," konstatoval Mailing.

Mnohé pojišťovny však považují tyto informace za zavádějící.

"Definice "malé pojišťovny", tak jak je uváděna, se používá pro statistické účely na úrovni Evropské unie. Mimochodem - kdyby se uplatnila vzhledem k Solvency 2 v České republice, vyhověly by měřítku větší pojišťovny jen Česká pojišťovna a Kooperativa. Dimenze EU navíc znamená, že se berou koncerny jako celek, tedy nikoli jednotlivé dceřinky. To v článku také nebylo uvedeno, takže to vypadá, že ČR je plná "malých". Naprostá většina společností na trhu ČR ale je součástí silných nadnárodních korporací," vysvětlila tisková mlučí UNIQA pojišťovny Eva Svobodová.

Definice "malá pojišťovna" CEIOPS dle Směrnice Solvency 2 je tato: Za malou pojišťovnu je označována pojišťovna, která má roční předepsané pojistné nižší než 5 mil. eur, hodnota jejích hrubých technických rezerv je nižší než 25 mil. eur, není součástí skupiny, jejíž technické rezervy jsou vyšší než 25 mil. eur, neprovozuje pojištění odpovědnosti a případnou zajišťovací činnost provozuje pouze v omezeném rozsahu. Výjimka pro malé pojišťovny se přitom neuplatní, pokud malá pojišťovna hodlá vykonávat svou činnost i v jiných členských státech EU, nebo překročí některý z limitů uvedených ve směrnici ve třech po sobě následujících letech, anebo se jeho překročení očekává během 5 let. Směrnice nijak nebrání pojišťovně, splňující kritéria malé pojišťovny, provozovat pojišťovací činnost jako standardní pojišťovna za předpokladu, že se plně podrobí pravidlům stanoveným směrnicí Solvency 2.

"Na českém trhu podle metodiky výše uvedené existují jen tři "malé" pojišťovací společnosti, a všechny tři se dobrovolně k Solvency 2 přihlásily. Například k testování kapitálové dostatečnosti QIS5 se přihlásilo téměř 20 pojišťoven podnikajících v ČR, a to dobrovolně. Všechny, a tedy signifikantní většina na českém trhu, byly shledány bezproblémovými," zdůraznila Eva Svobodová.

Tisková mluvčí UNIQA připomněla, že také pasáž o miliardových investicích do software na úpravu interních systému je nadsazená.

"Podle jedné studie Ernst & Young, která se problematikou zabývala, byly předpokládané náklady pro pojišťovny velikosti UNIQA cca 2 miliony eur. Hranici 1 miliardy eur se nepřiblíží žádná jednotlivá pojišťovací společnost na našem trhu. Blížit se k ní mohou jen některé celé velké skupiny (evropské koncerny) po sečtení všech nákladů vynaložených všude na kontinentu," shrnula Svobodová.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Upresnenie

Matej Majling,  10. 1. 2011

Zmienená citácia až o miliardových investíciách do informačných systémov a technológií (IS/ICT) poisťovien sa týka úplně nových a komplexných riešení IS/ICT resp. celkových investícií do IS/ICT počas existencie a činnosti predovšetkým väčších a nadnárodných poisťovní (tieto investície sa nevzťahujú na samotné zavedenie SOLVENCY II, sú uvažované v CZK). V príspevku som sa zaoberal dopadom zavedenia SOLVENCY II na zmeny v informačných systémoch práve tých menších poisťovní, ktoré nemajú nadnárodný charakter a GPW je 5 – 40 mil. EUR (1 mld. CZK). Takýchto poisťovní je síce málo, ale existujú a podľa môjho názoru im zavedenie direktívy spôsobí isté problémy.
Investície do inovácií IS/ICT súvisiacich so zavedením SOLVENCY II sa pohybujú v rádoch desiatok miliónov CZK a samozrejme výška investícií závisí aj od veľkosti poisťovne ako uvádza aj pani Svobodová a súhlasím s ňou.
Uvedená citácia nebol

Upresnenie

Matej Majling,  10. 1. 2011

Uvedená citácia nebola vzhľadom k téme zvolená najšťastnejšie a je značne vytrhnutá z celkového kontextu práce, niektoré údaje sú nepresné.

S pozdravom
Majling Matej

RSS

Související články