Vienna Insurance Group: Nárůst předepsaného pojistného o 6,1 procenta


			Vienna Insurance Group: Nárůst předepsaného pojistného o 6,1 procenta

„V roce 2010 se nám podařilo něco, s čím mnozí nepočítali: v období plném náročných výzev jsme dosáhli velmi pozoruhodných nárůstů.

V Rakousku jakož i ve východní Evropě jsme dokázali výrazně zvýšit objem pojistného. Silné přírůstky jsme zaznamenali především v životním pojištění. Úspěšní jsme byli zejména v odbytu zejména ve východní Evropě“, konstatuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group, a pokračuje: „Poslední měsíce jsme intenzivně využili na to, abychom náš koncern transformovali v souladu s velikostí, které jsme dosáhli, takže dokážeme ještě lépe vyhovět nárokům na efektivní podnikové řízení. Díky tomu se nám podařilo nadále zvyšovat ziskovost a za rok 2010 očekáváme nárůst výsledku o přibližně 15 procent. Skutečnost, že příspěvek koncernových společností mimo Rakouska soustavně roste, dokazuje, že se naplňují naše dlouhodobé podnikatelské cíle. Kromě toho jsme v poslední době opět položili několik základních kamenů budoucího rozšiřování obchodní činnosti. Založením životních pojišťoven v Černé Hoře a Makedonii pronikáme na nové trhy, v Albánii jsme naše pozice masivně upevnili. V této souvislosti bych rád uvedl, že kapitálové požadavky vůči našemu koncernu jsou pokryty na více než 200 procent a jsme tedy velmi dobře kapitálově vybaveni.“

Nárůst předepsaného pojistného na 8,7 mld. eur

Podle předběžných údajů dosáhl koncern Vienna Insurance Group v obchodním roce 2010 předepsané nekonsolidované pojistné ve výši 8,7 mld. eur, což představuje nárůst o 6,1 procenta. V oblasti neživotního pojištění získala Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 4,8 mld. eur, což představuje nárůst o 2,0 procenta. V životním pojištění zaznamenal koncern výrazný růst pojistného ve výši 11,7 procenta na celkově 3,9 mld. eur.

Předpokládaný zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) na rok 2010 dosáhne podle předběžných údajů přibližně 505 mil. eur. To zodpovídá nárůstu o zhruba 15 procent.

Česká republika

Pojistné třech českých koncernových společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Pojišťovna České spořitelny, a.s., v porovnání s předchozím rokem významně vzrostlo o 10,2 procenta a dosáhlo výši 1,8 mld. eur.

Životní pojištění se potěšitelným nárůstem pojistného o 20,4 procenta na 740,4 mil. eur projevilo jako hnací motor růstu. V oblasti neživotního pojištění vzrostly příjmy z pojistného na 1,1 mld. eur.

Rakousko

Rakouské koncernové společnosti získaly podle předběžných údajů pojistné ve výši 4,0 mld. eura dosáhly tak nárůstu ve výši 4,5 procenta.

V neživotním pojištění vzrostlo pojistné o 1,2 procenta na celkově 1,9 mld. eur. V životním pojištění získal koncern v Rakousku pojistné ve výši 2,1 mld. eur. Představuje to výrazný nárůst o 7,5 procenta, související především se silným vývojem jednorázově placeného pojistného.

Slovensko

Slovenské koncernové společnosti Kooperativa poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s. jakož i Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. dosáhly předběžným předepsaným pojistným v celkové výši 658,9 mil. eur nárůstu o 3,2 procenta.

V životním pojištění bylo pojistným ve výši 340,5 mil. eur dosaženo dvojciferného nárůstu o 15,5 procenta. V neživotním pojištění kleslo pojistné na 318,4 mil. eur.

Polsko

Polským koncernovým společnostem Vienna Insurance Group se podařilo dosáhnut několikanásobně vyššího růstu oproti trhu. Předepsaným pojistným ve výši 753,6 mil. eur zaznamenaly výrazný růst o 25,7 procenta.

V oblasti neživotního pojištění dosáhl koncern pojistným ve výši 564,9 mil. eur pozoruhodného nárůstu ve výši 28,9 procent. V životním pojištění dosáhl koncern pojistným ve výši 188,7 mil. eur především díky silnému vývoji jednorázově placeného životního pojištění růstu o 17,0 procenta.

Rumunsko

V Rumunsku získala Vienna Insurance Group pojistné v celkové výši 536,0 mil. eur. V souvislosti s výnosově orientovanou restrukturalizací portfólia v oblasti neživotního pojištění byl zaznamenán celkový pokles ve výši 12,8 procenta.

V oblasti životního pojištění dosáhl koncern především díky bankopojištění potěšitelného nárůstu o 8,2 procenta a získal tak pojistné ve výši 93,5 mil. eur. V oblasti neživotního pojištění bylo dosaženo pojistného ve výši 442,5 mil. eur.

Ostatní trhy

Ostatní trhy Vienna Insurance Group tvoří v současnosti Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Gruzie, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina a tři pobaltské státy. Spolu získaly společnosti Vienna Insurance Group v těchto zemích předepsané pojistné ve výši 907,3 mil. eur, což odpovídá nárůstu o 7,5 procenta. Při zohlednění efektů konsolidace bylo dosaženo potěšitelného vývoje pojistného na Ukrajině, v Makedonii a Turecku.

Výhled na rok 2011

Aktuální prognózy hospodářské konjunktury byly revidovány směrem nahoru, v roce 2011 tedy lze v Rakousku očekávat mírně lepší hospodářský vývoj, než se donedávna předpokládalo. Prognózy vycházejí především ze silnějšího nastartování hospodářství na trzích střední a východní Evropy s mírou růstu 2 až 4 procenta. Naznačuje to, že hospodářská dynamika tohoto regionu převýší vývoj zemí EU-15. Zohledněny však musí být opatření ke konsolidaci rozpočtů, jejichž důsledky se v mnoha zemích – jako následek hospodářské krize – projevují zčásti až nyní.

Management na základě této situace očekává pro rok 2011, že pojistné poroste v řádu několika procent. Navzdory tomu je cílem nárůst zisku před zdaněním ve výši kolem deseti procent. Předpokladem je, že se výrazně nezhorší rámcové ekonomické a právní podmínky a že nedojde k dramatickému vývoji v oblasti škod způsobených přírodními katastrofami.

Zdroj: VIG

 

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS