Vienna Insurance Group: V 1. čtvrtletí stoupl zisk o 7 %


			Vienna Insurance Group: V 1. čtvrtletí stoupl zisk o 7 %

Vienna Insurance Group získala v 1. čtvrtletí 2011 předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 2,6 mld. eur a dosáhla tak oproti porovnávacímu období minulého roku nárůstu o 2,9 procenta.

Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) představoval v 1. čtvrtletí 2011 142,8 mil. eur. To znamená výrazné zvýšení o 7,0 procenta ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

„Obchodní výsledky za 1. čtvrtletí 2011 potvrzují náš odhad růstu pojistného v letošním roce“, uvedl Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group (VIG). „Rozdíly mezi výsledky odpovídají našim očekáváním. V oblasti neživotního pojištění se nám podařilo dosáhnut výrazného vzestupu, zatímco v životním pojištění došlo k poklesu. Je to důsledek prodloužení minimální zákonné lhůty vázanosti pro jednorázově placené pojistné v Rakousku. Naopak impozantní je trend v životním pojištění v mnoha zemích střední a východní Evropy.“


Neživotní a úrazové pojištění

V oblasti neživotního a úrazového pojištění bylo celkem předepsáno pojistné ve výši 1,5 mld. eur, což odpovídá nárůstu o 6,1 procenta.


Životní pojištění

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly v segmentu životního pojištění pojistné přesahující 1,0 mld. eur. V případě běžně placeného pojistného se povedlo dosáhnout značného zvýšení o 5,9 procenta, zatímco v oblasti jednorázově placeného pojistného došlo – zejména v důsledku změny minimální zákonné lhůty vázanosti v Rakousku – k poklesu o 10,6 procenta.


Česká republika

Nárůstem o 13,2 procenta dosáhly koncernové společnosti v České republice předepsané pojistné ve výši 514,3 mil. eur.

V oblasti neživotního pojištění tvořilo předepsané pojistné 287,0 mil. eur (plus 0,7 procenta). V životním pojištění se podařilo předepsané pojistné velmi výrazně zvýšit o vynikajících 34,2 procenta na celkově 227,3 mil. eur.

V České republice jsou koncernové společnosti Vienna Insurance Group po 1. čtvrtletí 2011 s tržním podílem 33,3 procenta číslem 1 pojišťovacího trhu. Vienna Insurance Group je tak lídrem trhu v oblasti neživotního pojištění (36,6 procenta) i v životním pojištění (29,5 procenta).

Zisk (před zdaněním) vzrostl v porovnání se stejným obdobím minulého roku o  30,6 procenta na 41,1 mil. eur.


Slovensko

Koncernové společnosti na Slovensku zvýšily předepsané pojistné o 3,7 procenta na 188,6 mil. eur.

Přírůstkem o 1,8 procenta bylo v segmentu neživotního pojištění získáno předepsané pojistné ve výši 103,4 mil. eur. V životním pojištění bylo dosaženo silného růstu o 6,3 procenta, což odpovídá předepsanému pojistnému ve výši 85,2 mil. eur.

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group zvýšily tržní podíl na 33,5 procenta a posílily tak svou pozici jedničky na slovenském pojišťovacím trhu.

Zisk (před zdaněním) představoval 17,5 mil. eur. Oproti porovnávacímu období minulého roku to znamená potěšitelně vysoký růst o 73,3 procenta.


Výhled

Management Vienna Insurance Group potvrzuje výhled, poskytnutý již v lednu a očekává růst zisku (před zdaněním) o zhruba deset procent a nárůst pojistného v řádu několika procent. Předpokladem je, že se výrazně nezhorší rámcové ekonomické a právní podmínky a že nedojde k dramatickému vývoji v oblasti škod způsobených přírodními pohromami.

Zdroj: VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS