Vodičková: Jsme zastánci konzervativního zajištění


			Vodičková: Jsme zastánci konzervativního zajištění

O zajištění produktů Triglav pojišťovny jsme si povídali s Šárkou Vodičkovou, manažerkou zajištění (tzv. zajišťovny jsou vlastně pojišťovny pojišťoven. Pojišťují je pro případ velkých katastrof, jako jsou například rozsáhlé povodně – pozn. red.)

Pojišťovna Triglav si je vědoma toho, že kvalitní zajištění je velmi důležité proto, aby pojišťovna vždy dostála svým závazkům vůči klientům a aby byla chráněna před škodami jakéhokoli rozsahu,“ uvedla Vodičková a pokračovala:“ Obecně lze říci, že zajistný program je nastaven poměrně konzervativně a  všechny produkty jsou adekvátně zajištěny. Velký důraz je kladen na produkty, u kterých může dojít ke vzniku zvláště rozsáhlých či katastrofických škod. Jde o pojištění majetku a povinné ručení“.

Zajištění je realizováno v  první řadě se slovinskou zajišťovnou Triglav Re (rating A-), která je stejně jako Triglav pojišťovna součástí skupiny Triglav. Tato zajišťovna poskytuje servis v oblasti zajištění i ostatním pojišťovnám skupiny a sama spolupracuje s  nejsilnějšími světovými zajišťovnami, jako například Swiss Re a Munich Re.

„Dále využíváme zajišťovacího makléře Aon Benfield, který zprostředkovává neproporcionální zajištění škodního nadměrku „povinného ručení“ u velkých světových zajišťoven. V panelu zajistitelů pro rok 2013 je i zajišťovna SCOR, která je dlouhodobě na této smlouvě lídrem, a  dále zajišťovny Hannover Re, VIG RE, R+V a další,“ sdělila Vodičková.

Struktura zajištění

Majetkové portfolio je chráněno jednou kvótovou a  třemi excedentními proporcionálními zajistnými smlouvami. Pro případ katastrofických škod je uzavřeno neproporcionální krytí škodního nadměrku a za účelem ochrany vlastního vrubu krytí škodního nadměrku pro jednotlivé majetkové škody. I  ostatní produkty jsou zajištěny kvótovou proporcionální smlouvou, „povinné ručení“ a pojištění odpovědnosti je navíc kryto neproporcionálním zajištěním škodního nadměrku.

Největší katastrofy v roce 2012

V roce 2012 došlo k množství katastrofických událostí většího rozsahu. „Nelze nezmínit škodu ze stavebně-montážního pojištění firmy Moravostav, kdy došlo k  požáru na rozestavěném hotelu těsně před jeho dokončením, požár hradu Krásná Horka na Slovensku a v neposlední řadě požár textilky Mileta, u které má naše pojišťovna 50% podíl. Poslední zmiňovaná škoda je největší pojistnou událostí v historii Triglav pojišťovny vůbec. Tyto velké škody prověřily kvalitu zajištění Triglav pojišťovny a ukázalo se, že zajistný program poskytuje dostatečnou ochranu.

Na závěr mohu říci, že zajištění je a bude i v dalších letech koncipováno tak, aby Triglav pojišťovna vždy spolehlivě dostála svým závazkům vůči klientům,“ uzavřela Vodičková.


Triglav, redakce

Zdroj: Triglav

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články