Hannover Re: V prvním pololetí čistý zisk 405,3 miliónů eur


			Hannover Re: V prvním pololetí čistý zisk 405,3 miliónů eur

Provozní zisk Hannover Re k 30. červnu 2012 dosáhl 597,2 milionů eur. Ve stejném období předchozího roku činil pouze 248,9 milionů eur, což bylo důsledkem velkých ztrát ze živelných katastrof. Čistý zisk celé skupiny za první pololetí dosáhl 405,3 miliónů eur.

Situace na mezinárodních trzích v oblasti zajištění byla v prvním pololetí pozitivní pro neživotní pojištění. "Při prodloužení smluv k 1. dubnu jsme v některých případech v Japonsku, Koreji a Spojených státech dosáhli ještě lepšího výsledku než při obnově smluv na začátku roku,"uvedl generální ředitel Ulrich Wallin.
"Jak provozní zisk , tak čistý zisk skupiny jsou výrazně vyšší než srovnatelné údaje za předchozí rok,“ dodal Wallin. Klíčovými faktory podle Wallina byly výrazně lepší výsledky obou obchodních skupin stejně jako příjmy z investování, a to i přes náročné prostředí kapitálového trhu.


Hrubé předepsané pojistné Hannover Re Group celkem vzrostlo o 14,0 % a dosáhlo k 30. červnu 2012 částky 6,9 mld. eur. Čisté získané pojistné stouplo o 13,1 % na 5,8 mld. eur, což po zohlednění vlivů směnného kurzu odpovídá růstu o 8,8 %.
Hrubé předepsané pojistné v oblasti neživotního zajištění se zvýšilo o 15,1 % a dosáhlo 4,1 mld. eur. Při konstantním směnném kurzu, zejména vůči americkému dolaru, by růst dosáhl 11,3 %. Čisté získané pojistné vzrostlo o 16,0 % na 3,3 miliardy eur.


Náklady na pojistné události byly u Hannover Re ve druhém čtvrtletí mírné. Celkové čisté výdaje k 30. červnu 2012 dosáhly výše 132,4 milionu eur. Mezi největší jednotlivé pojistné události ve druhém čtvrtletí patří zemětřesení ve dnech 20. a 29. května, které postihlo řadu italských provincií v regionu Emilia-Romagna, což vedlo k čisté ztrátě přibližně 61 milionů eur.
Hrubé předepsané pojistné v životním pojištění dosáhlo ke dni 30. června 2012 částky 2,8 mld. eur. To se rovná růstu o 12,4 %, tj. 7,3 % při konstantních směnných kurzech. Čisté získané pojistné vzrostlo o 9,7 % na částku 2,5 mld. eur.

 

Hannover Re

Zdroj: Hannover Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články