Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: ČSOB Pojišťovna


			Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou v ŽP (67 %), když jeho podíl na celkovém objemu pojistného stále roste. Je členem finanční skupiny ČSOB (KBC Group) a je jednou z bankopojišťoven na našem trhu. Díky výsledku v 1. čtvrtletí je stále třetí nejsilnější pojišťovnou na trhu. )*

Ve všech sledovaných ukazatelích dosáhla ČSOB Pojišťovna rychlejšího růstu, než byl růst trhu (celkem: 128,8%, NŽP: 108,9, ŽP: 157,5%). Následující tabulka dokumentuje vývoj po jednotlivých čtvrtletích.

Výsledky v 1. čtvrtletí byly mimořádné v ŽP (konkrétně v jednorázovém ŽP). Podle NŽP lze však usuzovat, že pojistné je v případě ČSOB Pojišťovny rozloženo v rámci roku poměrně rovnoměrně. Zajímavostí 2. čtvrtletí je, že v NŽP pojišťovna klesla o jednu pozici v pořadí přes zvýšení svého podílu na trhu. Dosahuje totiž vyrovnaných výsledků s UNIQA a každá relativně malá změna může k takovému posunu přispět.

ČSOB Pojišťovna v 1. čtvrtletí modifikovala svoje cestovní pojištění. Změny se týkají především navýšení limitů, zlevnění pojištění nebezpečných sportů a automatické prodloužení pojištění v případě opožděného návratu do ČR z objektivních důvodů (kalamity, havárie apod.). Od 1.1.2011 se pojišťovna připojila ke společnostem, které poskytují služby tzv. přímé likvidace v rámci POV. U tohoto produktu představila ve 2. čtvrtletí zajímavou novinku ve formě produktu pod názvem „Naše auto“. Je na něm unikátní především to, že klade mnohem menší důraz na parametry vozidla, než bylo doposud běžné, a soustředí se především na řidiče. Parametry, které jsou pro určení sazby používány, jsou v jeho případě obvyklé (bezeškodní průběh, věk a velikost obce-bydliště), ovšem u vozidla jsou použity pouze výkon a tovární značka. Tím lze dosáhnout zajímavých cen především pro zkušené řidiče z menších obcí, kteří nezpůsobujících nehody a řídí vozidla střední a vyšší třídy. Je pravděpodobné, že i tento produkt přispěl k tomu, že ČSOB Pojišťovna posílila v POV ve 4. čtvrtletí nejvíce svoji pozici na trhu, když patřila k jediným dvěma pojišťovnám, které získaly meziročně více pojistného. „Naše auto“ se zatím neobjevil na internetových srovnávačích, což je pravděpodobně dáno právě odlišným způsobem stanovení ceny. Ve 2. pololetí pak pojišťovna žádnou zásadní novinku nepředstavila.

Pojišťovna v průběhu 1. čtvrtletí spustila svůj nový web. V první fázi se jednalo především o změnu grafiky a pokus o jeho celkové zpřehlednění. Pozitivem určitě je například doplnění rychlých kalkulaček k informacím o produktech (alespoň tam, kde je to možné).

ČSOB Pojišťovna se podobně jako ostatní stále více orientuje na odhalování pojistných podvodů a prezentovala některé úspěchy v této oblasti.

  • )* Objemy pojistného, z nich odvozené podíly a pořadí pojišťoven se mohou lišit od údajů ČAP. Je to dáno tím, že tato analýza zveřejňuje výsledky v neredukované podobě, zatímco v případě výstupů ČAPu bylo jednorázové pojistné v ŽP započítáváno do objemů pojistného celého trhu a trhu ŽP pouze jednou desetinou. Naše analýza tedy zachovává kontinuitu v hodnocení a umožňuje lépe porovnávat aktuální výsledky s těmi za předchozí období.

NESS Czech s.r.o.

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články