Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: Komerční pojišťovna


			Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost ovšem s velmi výrazným zaměřením na ŽP (v NŽP je její postavení okrajové, má podíl na celkovém pojistném necelá 4 %). Je členem finanční skupiny Komerční banky (Societe Generale Group) a patří mezi bankopojišťovny. Komerční pojišťovna po výrazném růstu v průběhu roku 2010 začala postupně svoje pozice ztrácet v souvislosti s útlumem především v jednorázovém ŽP. Přesto zůstává jednou z nejvýznamnějších pojišťoven na trhu.*

Komerční pojišťovna od roku 2005 výrazně vylepšila svoji pozici (indexy trhu – celkový: 128,8 %, NŽP: 108,9 %, ŽP: 157,5 %). Velmi prudce růst začala v roce 2009, v roce 2011 pak začalo její postupné oslabování. Poměrně velké výkyvy jsou dány absencí stabilního kmene běžně placených ŽP, který by zajistil udržení pozice, nebo alespoň zmírnil pokles objemu pojistného při výpadcích v jednorázově placeném ŽP. Následující tabulka naznačuje, že v 1. pololetí se podařilo Komerční pojišťovně výrazně lépe než ve 2. polovině roku.

Velká disproporce v rámci NŽP se opakuje každý rok. Je dána tím, že pojišťovna pravidelně předepisuje největší část objemu s roční splatností na začátku roku.

Zmiňovanou závislost Komerční pojišťovny na jednorázovém ŽP dokumentuje i jeho poměr k celkovému ŽP, který přes mírné snížení činí téměř 88%. Jednorázové pojistné zpravidla obsahuje především spořící složku, zatímco u běžného je rizikové pojistné zastoupeno zpravidla mnohem významněji. Na ní lze také dosahovat vyšší profitability než na spořící.

 

V 1. čtvrtletí nabídla Komerční pojišťovna svým klientům možnost investovat do nových zajištěných fondů Forte 5 a Forte 6 (s vyšším potenciálem výnosu, ale s nižší garancí návratnosti vložené částky). Splatnost fondu je 3-8 let. Ve 2. čtvrtletí pak pojišťovna představila fondy Forte 7 a Forte 8, která jsou pokračovateli fondů z 1. čtvrtletí nejen co se týče garance vložené částky a potenciálu výnosu, ale i co se týče samotného zaměření fondu. Důvodem, proč se KP rozhodla pokračovat ve stejném konceptu byl úspěch Forte 5 a 6, do kterých klienti vložili více jak 600 milionů Kč.

  • )* Objemy pojistného, z nich odvozené podíly a pořadí pojišťoven se mohou lišit od údajů ČAP. Je to dáno tím, že tato analýza zveřejňuje výsledky v neredukované podobě, zatímco v případě výstupů ČAPu bylo jednorázové pojistné v ŽP započítáváno do objemů pojistného celého trhu a trhu ŽP pouze jednou desetinou. Naše analýza tedy zachovává kontinuitu v hodnocení a umožňuje lépe porovnávat aktuální výsledky s těmi za předchozí období.

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články