Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: Ostatní pojišťovny


			Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: Ostatní pojišťovny

Menší pojišťovny hrají stále čím dál větší úlohu na pojistném trhu, když roste jejich podíl jak v NŽP (po jeho dočasném snížení v 1. čtvrtletí), tak i v ŽP. Je to pozitivní zpráva především pro zájemce o pojištění, protože malé pojišťovny jsou obecně pružnější vůči jejich potřebám.

Při porovnání s indexy celého trhu (celkový: 128,8 %, NŽP: 108,9 %, ŽP: 157,5 %) je vidět, jak menší pojišťovny zvýšily svoji váhu jak na celkovém trhu, tak NŽP i ŽP. Jak se souhrnně dařilo menším pojišťovnám v průběhu roku, dokládá další tabulka.

Menší pojišťovny mají již tradičně nejslabší výsledky ve 3. čtvrtletí. Tentokrát bylo toto oslabení způsobeno především zhoršením v ŽP, když v NŽP dosáhly velmi rovnoměrného průběhu objemu pojistného.

Mezi menšími pojišťovnami můžeme rozlišit dvě skupiny. V té první jsou ty, jejichž tržní podíl je vyšší než 1% a mají tedy větší šanci se do TOP10 časem prosadit. Druhou skupinu tvoří pojišťovny s podílem menším než 1%. Do první skupiny patří: AXA-ŽP – 2,0% (meziroční posílení o 0,2%b), Cardif – 1,7% (+0,3%b) a Metlife Amcico – 1,5% (udržení podílu).  Tyto tři pojišťovny však mají na nejsilnější poměrně velkou ztrátu, když dosahují zhruba polovičních objemů pojistného, než nejslabší z TOP10. Ve druhé skupině dosáhly zajímavého růstu tyto pojišťovny: Evropská cestovní (+30,5 %) Aviva (+26,7 %) a AEGON (+26,4 %).

Do první desítky pojišťoven v NŽP se prosadily Cardif (8., 2,8 %, +0,5%b) a Slavia (10., 1,1 % +0,2%b). Ostatní pojišťovny nedosáhly podílu ani 1 %. Z nich nejvíce relativně rostly pojišťovny Victoria (+45,1 %), a Evropská cestovní (+30,5 %).

V ŽP se do elitní desítky z menších pojišťoven prosadila jen AXA-ŽP (9., 3,9%, meziročně +0,3%b). Větší podíl na trhu než 1 % mají dále Metlife Amcico (11. 2,7 %,zachování podílu), Aviva (13., 1,7 %, +0,4%b) a AEGON (14., 1,6 %, +0,3%b). Z ostatních relativně nejvíce posilovaly Cardif (+33 %) a DR Leben (+19,5 %).

  • )* Objemy pojistného, z nich odvozené podíly a pořadí pojišťoven se mohou lišit od údajů ČAP. Je to dáno tím, že tato analýza zveřejňuje výsledky v neredukované podobě, zatímco v případě výstupů ČAPu bylo jednorázové pojistné v ŽP započítáváno do objemů pojistného celého trhu a trhu ŽP pouze jednou desetinou. Naše analýza tedy zachovává kontinuitu v hodnocení a umožňuje lépe porovnávat aktuální výsledky s těmi za předchozí období.

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články