Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: UNIQA


			Postavení pojišťoven na trhu v roce 2011: UNIQA

Pojišťovna UNIQA poskytuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou v NŽP (72,6%) a tento podíl se v podstatě nemění v čase. V 1. čtvrtletí se krátce ocitla na 9. místě, později opět klesla na místo 10. Má vyrovnané výsledky s ING a tak lze další posuny ještě očekávat. )*

UNIQA patří k pojišťovnám, kterým se daří soustavně posilovat svoji pozici na trhu ve všech oblastech (indexy trhu – celkový: 128,8%, NŽP: 108,9%, ŽP: 157,5%). A to ne díky pomalejšímu poklesu, ale meziročnímu navyšování objemu pojistného. V ŽP nehraje tak výraznou roli, přestože patří k pojišťovnám, které nabízejí poměrně zajímavé produkty. Neorientuje se ovšem na jednorázové pojistné tak výrazně jak ostatní, a tak nedosahuje vysokých objemů. Ovšem při oslabení jednorázů, začalo její postavení relativně posilovat. Následující tabulka pak dokládá, jak se dařilo pojišťovně v jednotlivých čtvrtletích roku.

Přes zlepšení ve 2. čtvrtletí, klesla pojišťovna z 9. na 10. místo na trhu. Je to dáno tím, že měla na nejbližšího konkurenta (ING) velmi malý náskok a ten se dokázal zlepšit ještě více. Návrat na 9. pozici ve 3. čtvrtletí pak nebyl na úkor ING, ale předstižením Komerční pojišťovny, což se opakovalo i ve čtvrtletí posledním. Z hlediska průběhu objemu pojistného má UNIQA poměrně vyrovnané výsledky s tím, že ve v sudých čtvrtletích je o něco úspěšnější než v lichých.

UNIQA představila řadu novinek již na začátku roku. V NŽP přišla s pojištěním celní záruky a s pojištěním záruky za spotřební daně ve spolupráci se společností Surety partners s.r.o. K tomu uvedla na trh pojištění záruky v důsledku úpadku pro agentury práce ve spolupráci se společností Fiducia. V pojištění vozidel nabídla službu UNIQA SafeLine. Jedná se o zařízení ve vozidle pro komunikaci s asistenční službou v krizových situacích (havárie, krádež vozu apod.). Ve spolupráci s Reiffeisenbank připravila UNIQA jednorázové ŽP na 5 let a s deklarovaným zhodnocením 19%. Koncem června pak nabídla jeho další tranši. Se společností Partners pak UNIQA připravila produkt Logika, který vychází z RŽP s dividendou. Od originálu se liší nižšími poplatky a úpravami samotného produktu (výplata formou renty, invalidita 2. stupně, oddělení invalidního pojištění od pojištění smrti atd.).

Ve 2. čtvrtletí zvýšila limity plnění u cestovního pojištění bez navýšení ceny. Dále připravila krátkodobé úrazové pojištění použitelné například pro různé sportovní akce. Uvedla také některé novinky v RŽP s dividendou, kde se orientovala především na rizikové složky a snížila poplatky (po vzoru produktu Logika pro Partners). Podle ukazatele PER však zůstává Logika stále o něco levnější (3. nejlevnější na trhu), zatímco RŽP s dividendou je nákladově průměrný produkt. Ve spolupráci s Reiffeisenbank připravila pro pobočky banky produkt DIVIDENDA. Jedná se o IŽP s možností pojištění více osob a obvyklou škálou připojištění. Pojišťovna uvádí, že spořící část je oddělena a nemusí být součástí pojištění.

Ve 4. čtvrtletí uvedla UNIQA jednorázově placený produkt GARANT FIX s avizovaným zhodnocením 17,47% na dobu 56 měsíců. Ve výsledcích se však tento produkt nijak zásadně neprojevil (odhadujeme objemy v řádech desítek miliónů). Pro krytí vyšších regulačních poplatků za hospitalizaci pak připravila produkt Nemocnice 2012. Pojišťovna také uvedla některé novinky v POV. Jsou to zvýšené limity 150/150 a garance základní ceny (bez bonusů/malusů) po celou dobu trvání pojištění. Tomu předcházela snaha zasáhnout do cenové války v autopojištění a nabídka dodatečné slevy 20% na POV a 10% na HAV.

Podobně jako jiné pojišťovny se i UNIQA zaměřovala úspěšně na boj s pojistným podvodem.

  • )* Objemy pojistného, z nich odvozené podíly a pořadí pojišťoven se mohou lišit od údajů ČAP. Je to dáno tím, že tato analýza zveřejňuje výsledky v neredukované podobě, zatímco v případě výstupů ČAPu bylo jednorázové pojistné v ŽP započítáváno do objemů pojistného celého trhu a trhu ŽP pouze jednou desetinou. Naše analýza tedy zachovává kontinuitu v hodnocení a umožňuje lépe porovnávat aktuální výsledky s těmi za předchozí období.

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články