Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Česká podnikatelská pojišťovna


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP provozuje smíšenou pojišťovací činnost s velkou převahou NŽP. Je členem skupiny VIG. Ve 2. čtvrtletí loňského roku klesla ze 7. na 8. místo v pořadí pojišťoven s největším podílem na trhu a na tomto místě je i po 1. pololetí.

Tabulka výsledků za 1. pololetí ukazuje zajímavý jev, kdy ČPP od roku 2005 celkově zvyšovala svůj podíl na trhu, ale přesto v pořadí pojišťoven klesala. Je to dáno tím, že v roce 2005 měly pojišťovny, které nyní získávají především v ŽP, podíl na trhu jen mezi 2-3%. Tabulka dále ukazuje stabilní postavení v NŽP s postupným mírným zvyšováním podílu na trhu. Velký růst zaznamenala pojišťovna i v oblasti ŽP, kde dosáhla od roku 2005 výrazně vyššího růstu než trh (64,5%). Podobně vypadají i výsledky běžného roku. Zajímavostí je vyšší podíl na trhu za 1. pololetí než za běžný rok v posledních dvou letech. To je známkou růstu pojišťovny.

Další tabulka porovnávající 1. a 2. čtvrtletí 2011 poskytuje přesnější představu o vývoji od počátku roku.

Je zřejmé, že ČPP se dařilo především v 1. čtvrtletí. Ve 2. dosáhlo o více než 10% menšího objemu pojistného.

Nejúspěšnější produktem ČPP je již tradičně POV, kde si udržuje pozici „trojky“ trhu již od konce roku 2007 a svoji pozici průběžně posiluje. V oblasti autopojištění však u ní stále existuje výrazná disproporce mezi POV a HAV, kdy podíl v POV (13%) je výrazně vyšší než v HAV (5,5%). Příčinnou je struktura kmene POV, který obsahuje výraznější zastoupení starších a levnějších vozidla, obtížněji pojistitelných HAV. Nicméně její podíl postupně roste i v HAV.

ČPP již na konci 1. čtvrtletí avizovala zahájení služby tzv. přímé likvidace a přidala se tak k pojišťovnám, které již tuto službu nabízejí. Na rozdíl od některých konkurentů nehradí svým klientům výši škody, ale výši opravy (nedochází tak ke krácení plnění z důvodu opotřebení dílů apod.). V oblasti autopojištění začala ČPP také již v 1. čtvrtletí spolupracovat s makléřskou společností RANSOME@WHITTAKER® INSURANCE na novém produktu – připojištění spoluúčasti v rámci HAV. Toto připojištění lze sjednat i k HAV u jiných pojistitelů, ovšem v případě, že je prvopojistitelem ČPP, lze získat výhodnější sazbu.

Na několika modelových příkladech jsme ověřili, že je skutečně cenově výhodnější sjednat si HAV se spoluúčastí (do 10%) a k tomu uzavřít tento typ připojištění. Výše úspory záleží na variantě pojištění a pojistné částce, ovšem pohybuje se ročně v rozmezí několika stokorun až tisícikorun. V oblasti NŽP pak ve 2. čtvrtletí nabídla nový produkt pro pojištění domácností a nemovitostí DOMEX START. Tento produkt lze sjednat pouze on-line. V oblasti ŽP začala ČPP nabízet IŽP pro děti pod názvem Štístko. Jedná se o produkt pojištění dětí a dospělých s výplatou naspořené částky při dožití.

ČPP - vývoj podílu na trhu za 1. pololetí

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články