Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: ING


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: ING

ING je jedinou výhradně životní pojišťovnou ze sledovaných 10 nejvýznamnějších (na trhu působí i ING Pojišťovna, která je pro změnu pouze neživotní, ale její pozice je marginální – tato pojišťovna není členem ČAP).

Po třech letech poklesu podílu ING na trhu došlo ke změně a pojišťovna po dlouhé době dosáhla meziročně lepších výsledků. Díky tomu se posunula zpět na 9. místo, když po 1. čtvrtletí byla dočasně až 10. Zlepšení dosáhla především díky jednorázovému ŽP, zatímco v běžně placeném oslabovala. Z toho plyne, že tento růst může být jen krátkodobý a nelze vyloučit, že bude vystřídán dalším poklesem. Protože však podíl jednorázového pojistného stále nepřekročil 20%, potenciální pokles by neměl být hluboký. Že změna trendu není dostatečná, aby se dokázala vyrovnat vývoji trhu za běžný rok (hlavně díky velkému objemu jednorázového ŽP v roce 2010), dokládá i tabulka výsledků běžného roku.

Porovnání 1. a 2. čtvrtletí 2011 je dalším potvrzením zlepšení ING v průběhu roku.

(předpis v miliónech CZK, podíly v %)

Navýšení objemu jednorázového ŽP dosáhla ING díky znovuuvedení na trh produktu Garance Plus, kde slibuje výnos až 50% vkladu. Jedná se o jednorázové IŽP, kde není stanovená garantovaná TÚM. Garancí se v tomto případě myslí 100% návratnost vložených prostředků. Mohlo by se tedy maximálně jednat o produkt s garantovanou TÚM ve výši 0%. Pojišťovna dále představila nová dětská připojištění (trvalé následky úrazu s progresivním plněním a denní dávky v případě hospitalizace z důvodu úrazu).

 

Obr. 14 – ING – vývoj podílu na trhu za 1. pololetí

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články