Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Kooperativa


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Kooperativa

Kooperativa provozuje smíšenou pojišťovací činnost s větším zastoupením v NŽP. Je dominantním členem skupiny VIG. Je dlouhodobě „dvojka“ českého pojistného trhu, která se v 1. čtvrtletí poprvé stala „jedničkou“ celkového trhu při započtení netržního pojistného. Již v předchozích letech měla tuto pozici na trhu NŽP při započtení netržního pojistného, ale v průběhu roku ji vždy ztratila. Podle výsledků za 1. pololetí to vypadá, že by tentokrát mohla svoje postavení uhájit po celý rok.

Kooperativa postupně mírně oslabuje svoje postavení na trhu ve všech sledovaných oblastech. Růst v porovnání s rokem 2005 je pod úrovní trhu (celkový – 128,3%, NŽP – 105,5%, ŽP – 164,5%). Díky tomu, že její největší konkurent – Česká pojišťovna – ztrácí podíl výrazně rychleji, se obě pojišťovny k sobě přibližují. Navýšení objemu pojistného v ŽP za 1. pololetí 2011 bylo dosaženo především jednorázovým pojistným. Výsledky za běžný rok toto zjištění potvrzují.

Tabulka porovnávající 1. a 2. čtvrtletí 2011 pak potvrzuje to, že Kooperativa dosahuje pravidelně výrazně lepších výsledků na začátku roku.

Pokud bychom se podívali do minulosti, viděli bychom, že tato nevyváženost se pomalu vyrovnává. Například v roce 2005 byl poměr mezi 2. a 1. čtvrtletím celkem 75,6%.

Kooperativa v minulosti realizovala několik akvizic kmenů POV a HAV jiných pojišťoven (v roce 2002 Komerční pojišťovny, v roce 2004 Pojišťovny ČS a Union pojišťovny). Vzhledem k vysokému poměru storen u těchto produktů a delšímu časovému odstupu však tyto kmeny v současné době ovlivňují postavení pojišťovny již jen nevýrazně.

Pojišťovna zůstává tradičně velmi silná v podnikatelských pojištěních a to přesto, že v tomto segmentu z dlouhodobého pohledu stagnuje. Její pozice je výrazně silnější při započtení netržního pojistného z povinného pojištění odpovědnosti podle zákona 125/1993, kde má společně s Českou pojišťovnou výhradní postavení.

Již v 1. čtvrtletí vyšla pojišťovna vstříc svým klientům, kteří byli při plánování svých cest zasaženi nepokoji v severní Africe a na Blízkém východě, a umožnila jim požádat o plnění náhrady storno poplatků při stornu zájezdu z důvodu nepokojů. A to i v případě, že důvodem storna byly „jen“ obavy klienta z těchto nepokojů (zájezd tedy nemusel být zrušen cestovní kanceláří). Ve 2. čtvrtletí pak Kooperativa přinesla inovaci do pojištění vozidel (POV a HAV) svým produktem NAMÍRU. Jedná se o produkt POV, ke kterému je možno přidat celou řadu připojištění a dále HAV v celkem 5 variantách. Je to princip, který je celkem běžně používán i v dalších pojišťovnách, nicméně v tomto případě došlo k jeho jasnějšímu strukturování a tedy by měl být produkt srozumitelnější klientům a zároveň by mělo být jednodušší operativně měnit nastavení jednotlivých rizik podle aktuální situace. Znamená to také ovšem, že klienti se musí o svoje pojištění aktivně a průběžně zajímat (takže možná skutečným cílem produktu je to, aby klienti častěji s pojišťovnou komunikovali). A to by mohlo být také jeho slabou stránkou, protože klienti na to nejsou v současnosti připraveni.

Pojišťovna spustila v 1. čtvrtletí verzi svého webu optimalizovanou pro tzv. chytré telefony. Využití tohoto přístupu vidíme především v pomoci klientům v případě pojistné události (návod jak postupovat, nahlásit pojistnou událost, apod.). Využití v ostatních situacích (sjednání, náhled smluv apod.) vidíme zatím jako málo přínosné. Kooperativa ohlásila tuto novinku prakticky ve stejné době jako Česká pojišťovna a Direct své specializované mobilní aplikace.

Podobně jako klienty dalších pojišťoven, zasáhly i klienty Kooperativy kalamitní situace za začátku roku stejně jako na začátku léta. Kooperativa se snažila maximálně zpružnit likvidaci pojistných událostí a vyjít tak svým klientům co nejvíce vstříc.

Podobně jako konkurenti, zvyšuje i Kooperativa úsilí v boji s pojistným podvodem.

Obr. 15 – Kooperativa pojišťovna – vývoj podílu na trhu za 1. pololetí

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: Kooperativa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články