Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Pojišťovna České spořitelny


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovna ČS provozuje smíšenou pojišťovací činnost se zanedbatelným podílem v NŽP a je členem skupiny VIG. Je jednou z nejvýznamnějších bankopojišťoven na našem pojistném trhu. Pojišťovna zaznamenala v posledním čtvrtletí roku 2010 ve svém postavení výraznou změnu. Posunula se v celkovém pořadí pojišťoven na 5. místo a tuto pozici stále drží i po 1. pololetí roku 2011.

Pojišťovna ČS od roku 2005 výrazně vylepšila svoji pozici. Zpočátku sázela především na jednorázové pojistné, v letech 2008 a 2009 změnila tuto strategii a začala budovat také kmen běžně placených pojištění. Díky tomu má nyní z nejsilnějších bankopojišťoven nejvýhodnější poměr běžného a jednorázového pojistného, když obě složky jsou zhruba vyrovnány. To vytváří předpoklad, že by mohlo být postavení pojišťovny na trhu relativně stabilní i v budoucnosti. Vývoj pojišťovny dokreslují také výsledky za běžný rok.

Následující tabulka pak naznačuje, že ve 2. čtvrtletí se dařilo Pojišťovně ČS o něco méně než v 1. čtvrtletí.

Pojišťovna ČS nepřišla s žádnou zásadní produktovou novinkou a upozornila na sebe již v 1. čtvrtletí především nabídkou programu InSpiral, který umožňuje klientům se starší verzí pojištění Flexi přejít na novou verzi tohoto pojištění tak, aby bylo možno dopojistit nová rizika. Kromě toho obsahuje program Flexi řadu nových připojištění, služeb a bonusů (např. bonus za bezeškodní průběh, bonus za věrnost, zamykání výnosů, pojištění rizikových rekreačních sportů, pojištění pracovní neschopnosti atd.).

Pro zjednodušení placení pojistného zavedla pojišťovna možnost placení prostřednictvím e-faktury v rámci internetového bankovnictví České spořitelny. Ve 2. čtvrtletí pak rozšířila možnosti využití tohoto kanálu i na zasílání dokumentů a provádění některých změn na smlouvách (kontaktní údaje, obmyšlené osoby a nastavení podílů investovaných prostředků).

Obr. 17 – Pojišťovna ČS – vývoj podílu na trhu za 1. pololetí

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články