Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: ČSOB Pojišťovna


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou v ŽP (72,4%), když jeho podíl na celkovém objemu pojistného stále roste. Je členem finanční skupiny ČSOB (KBC Group) a je jednou z bankopojišťoven na našem trhu. Především díky jednorázově placenému pojistnému v ŽP je po 1. pololetí 2012 třetí největší pojišťovnou na našem trhu. Ovšem v tomto období výrazně rostla i NŽP.

Z přehledu je zřejmá značná nevyrovnanost výkonů ČSOB Pojišťovny. Je to dáno poměrně velkou závislostí na jednorázově placeném ŽP. Ovšem i bez něj by patřila mezi nejvýznamnější pojišťovny, přestože by její postavení nebylo tak významné, jako nyní. Podobně jako pro ostatní pojišťovny i pro ni platí, že výrazně větších objemů pojistného dosahuje v 1. pololetí.

ČSOB Pojišťovna se sice více zaměřuje na ŽP, ovšem ani v NŽP nehraje v žádném případě podřadnou roli, když se dlouhodobě pohybuje kolem 6.-7. místa. V 1. pololetí dosáhla dokonce ze sledovaných pojišťoven největšího růstu. Bylo to dáno především výrazným navýšením pojistného v pojištění vozidel (POV a HAV). Především v POV se pravděpodobně setkal se zájmem jejich odlišný přístup ke stanovení sazby pojistného založený asi nejvíce z celého trhu na zásadě „škody dělá řidič, nikoliv vozidlo“.

Za růstem v posledním běžném roce stojí zcela jednoznačně již zmiňovaný úspěch v pojištění vozidel (produkt se jmenuje „Naše auto“). Jak POV, tak i HAV začaly totiž výrazně růst ve 4. čtvrtletí 2011. ČSOB Pojišťovna přitom tento produkt představila veřejnosti jenom několik měsíců předtím.

Mnohem výraznějšího postavení má pojišťovna v ŽP. Tam byla dokonce i několikrát jedničkou na trhu za čtvrtletí. Nevýhodná je však struktura pojistného. 75% totiž tvoří jednorázy a tak není postavení pojišťovny v žebříčku konkurentů příliš stabilní. Tato nevýhoda je o to větší, že podstatnou část jednorázů tvoří samostatné smlouvy a jen malý díl připadá na mimořádné pojistné (které je o něco stabilnější vzhledem k navázání na běžně placené smlouvy). Pojišťovna na tom však není úplně špatně ani v oblasti běžně placeného pojistného.

ČSOB Pojišťovna byla velmi aktivní v loňském roce, co se týká inovací svých produktů. Ovšem v 1. pololetí 2012 žádnou produktovou novinku nepředstavila. A tak asi nejzajímavější zprávou je to, že pojišťovna působí na našem trhu již 20 let. Za tu dobu jsme ji mohli poznat pod několika názvy. Začínala jako Pojišťovna IB, dále pokračovala jako IPB Pojišťovna, která se později spojila s ČSOB Pojišťovnou (ta vznikla v roce 1994 jako Chmelařská vzájemná pojišťovna).

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články