Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Komerční pojišťovna


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost ovšem s velmi výrazným zaměřením na ŽP (v NŽP je její postavení okrajové, má podíl na celkovém pojistném jen kolem 5%). Je členem finanční skupiny Komerční banky (Societe Generale Group) a patří mezi bankopojišťovny. Komerční pojišťovna po výrazném růstu v průběhu roku 2010 začala postupně svoje pozice ztrácet v souvislosti s útlumem především v jednorázovém ŽP. Tento výpadek se jí nepodařilo nahradit v oblasti běžně placeného pojistného, přestože v této oblasti roste. Tento růst je však nedostatečný. I tak ovšem zůstává jednou z nejvýznamnějších pojišťoven na trhu.

Výkony Komerční pojišťovny jsou značně nevyrovnané, což je dáno právě zaměřením na jednorázově placené ŽP. Pozice v NŽP je u pojišťovny marginální, přesto si uveďme i vývoj v této oblasti.

Zajímavostí je snad jen to, že více než polovinu pojistného získává Komerční pojišťovna v 1. čtvrtletí. Jinak je její úloha v oblasti NŽP nevýznamná. Opačně tomu je v ŽP. Jak už bylo uvedeno, pojišťovna se výrazně orientuje na jednorázově placené. Po 1. pololetí 2012 dosahuje podíl tohoto pojistného 86,5% a je na trhu nejvyšší. Z toho ale plynou i výrazné výkyvy ve výsledcích, protože zopakovat přibližně stejný objem každý rok je nesmírně obtížné. Pojišťovna sice posiluje i v oblasti běžně placeného pojistného, ale tam je její pozice za 1. pololetí 2012 na trhu slabá (1,9% tržní podíl a 14. místo). Pro opravdu pevné zakotvení v „elitní“ společnosti TOP10 našeho pojistného trhu však není jiná cesta než zaměření se právě na běžně placené smlouvy.

V 1. čtvrtletí nabídla Komerční pojišťovna svým klientům možnost investovat do nového zajištěného fondu Optimo Komodity. U tohoto fondu pojišťovna garantuje 100% návratnost vkladu ke dni splatnosti.

 

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články