Předběžné výsledky Vienna Insurance Group 2013


			Předběžné výsledky Vienna Insurance Group 2013

Solidní provozní výkonnost ve složitém prostředí

V obchodním roce 2013 získal koncern Vienna Insurance Group přímé, předepsané nekonsolidované pojistné v přibližné výši 9,4 mld. EUR. To zodpovídá poklesu o 4,9 procenta, vyplývajícímu zejména z cíleného snížení aktivit jednorázově placeného životního pojištění v Polsku a omezení v oblasti pojištění motorových vozidel v Itálii a Rumunsku. Pokles o přibližně 1 procentní bod byl způsoben měnovými vlivy, zejména devalvací české koruny. Bez těchto mimořádných vlivů dosáhla Vienna Insurance Group solidního růstu pojistného o 2,2 procenta.

V segmentu neživotního pojištění se pojistné snížilo o 1,2 procenta. Zatímco v oblasti pojištění motorových vozidel nebyl v důsledku konkurenčního tlaku na mnoha trzích zaznamenán růst, dosáhla Vienna Insurance Group potěšujících přírůstků v jiných odvětvích neživotního pojištění. Vienna Insurance Group tak zajišťuje další diverzifikaci portfolia v oblasti neživotního pojištění.

V životním pojištění kleslo pojistné o 9,3 procenta. Bez vlivu cíleného omezení v oblasti jednorázově placeného životního pojištění v Polsku zaznamenala Vienna Insurance Group v tomto segmentu růst o 2,0 procenta.

Strategické zaměření Vienna Insurance Group na rozvoj životního pojištění proto nadále prokazuje svou správnost. Platí to zejména pro spolupráci se společnostmi Erste Group. Kromě toho Vienna Insurance Group cíleně pokračuje v soustavném posilování tohoto segmentu v zemích střední a východní Evropy, což zdůrazňují nejnovější investice v Maďarsku a Polsku.

Očekává se předběžný zisk (před zdaněním) o objemu asi 350 mil. EUR, jeho výše je zásadně ovlivněna jednorázovými efekty z Itálie a Rumunska. Bez nich Vienna Insurance Group vykazuje normalizovaný provozní výsledek na úrovni zhruba 580 mil. EUR, což v zásadě odpovídá loňskému výsledku.

Předběžné, nekonsolidované pojistné za rok 2013

Odvětví činnosti:


Předepsané pojistné
v mil. EUR 12M 2013 12M 2012 +/- %
Neživotní/Úrazové pojištění 4.782,3 4.840,6 -1,20%
Životní pojištění 4.207,1 4.638,3 -9,30%
Zdravotní pojištění 397,8 391,2 1,70%
Předepsané pojistné celkem 9.387,2 9.870,1 -4,90%

Management navrhuje zvýšení dividendy na 1,30 EUR na akcii

„Rádi bychom využili dobré operativní výkonnosti a kapitálové síly našeho koncernu ve smyslu plynulého vyplácení výnosů a nabídli našim akcionářům atraktivní dividendu. Proto zamýšlíme navrhnout grémiím za obchodní rok 2013 zvýšení dividendy o 0,10 EUR na 1,30 EUR na akcii“, zdůrazňuje Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group. „Docílíme tak pozoruhodného dividendového výnosu ve výši zhruba 3,6 procenta.“

Nejvýznamnější údaje o trzích Vienna Insurance Group

Rakousko – stabilní základna koncernu

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku, tedy Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a pojišťovna s Versicherung, velmi výrazně posílily i za náročných podmínek své postavení lídra trhu pojistným ve výši 4,1 mld. EUR.

V segmentu neživotního pojištění byl v důsledku omezení pojištění motorových vozidel pojišťovnou Donau v Itálii zaznamenán mírný pokles pojistného o 1,3 procenta. Bez tohoto vlivu vzrostl objem neživotního pojištění v Rakousku o 3,1 procenta. Společnost Wiener Städtische Versicherung dosáhla v pojištění motorových vozidel solidních přírůstků. V havarijním pojištění představoval růst 6,4 procenta, v povinném ručení bylo dosaženo plus o 1,2 procenta.

V životním pojištění kleslo pojistné o 1,8 procenta, přičemž pojišťovna s Versicherung v oblasti jednorázově placeného pojistného dosáhla vzestupu o 6,6 procenta.

V nemocenském pojištění docílila Vienna Insurance Group nárůstu o 2,9 procenta.

 


Rakousko
v mil. EUR 12M 2013 12M 2012 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním pojištění 2.224,1 2.238,7 -0,7%
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.844,3 1.877,7 -1,8%
Předepsané pojistné celkem 4.068,4 4.116,4 -1,2%

Česká republika – dobrý vývoj na nejsilnějším koncernovém trhu SVE

České koncernové společnosti Vienna Insurance Group tržním podílem 33,0 procenta v porovnání s předchozím rokem dále posílily postavení jedničky na trhu. Podíl českých koncernových společností na celkovém koncernovém pojistném opět dosáhl zhruba 20 procent.

V roce 2013 získaly tři koncernové společnosti v České republice stabilní pojistné ve výši 1,9 mld. EUR. Po odečtení vlivů měnových kurzů to představuje nárůst o 3,3 procenta. Velmi potěšující je vzestup v segmentu životního pojištění. Oblast neživotního pojištění je ovlivněna ostrou soutěží v pojištění motorových vozidel.

 

v mil. EUR Česká republika
Předepsané pojistné v neživotním pojištění 1.046,0 1.080,4 -3,2%
Předepsané pojistné v životním pojištění 873,4 839,5 4,0%
Předepsané pojistné celkem 1.919,4 1.919,9 0,0%

Slovensko – trvalý vzestup ve všech segmentech

Slovenské koncernové společnosti Vienna Insurance Group plynule pokračují ve vynikajícím vývoji a dosáhly v roce 2013 růstu pojistného o 5,7 procenta. Setrvalé postavení koncernu jako lídra trhu na Slovensku bylo dále upevněno zvýšením tržního podílu o 1,3 procentního bodu.

Pojistné vzrostlo v rámci neživotního i životného pojištění. Bankopojištění prostřednictvím lokální dceřiné společnosti Erste Group se díky výjimečnému růstu o 30,7 procenta projevuje jako mimořádný přínos.

 

v mil. EUR Slovensko
Předepsané pojistné v neživotním pojištění 331 329,6 0,4%
Předepsané pojistné v životním pojištění 418,6 379,2 10,4%
Předepsané pojistné celkem 749,6 708,9 5,7%

Polsko – VIG na 3. místě největšího trhu v rámci SVE

Rok 2013 se na polském trhu nesl ve znamení cíleného omezení krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group, které se na polském pojistném trhu společně umístily na třetí pozici, získaly pojistné v celkové výši asi 1,2 mld. EUR. V ostatních segmentech majetkového pojištění zaznamenaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group pozoruhodný nárůst pojistného o 14,2 procenta.

 

v mil. EUR Polsko
Předepsané pojistné v neživotním pojištění 567,7 597,1 -4,9%
Předepsané pojistné v životním pojištění 582,3 1.057,0 -44,9%
Předepsané pojistné celkem 1.150,0 1.654,1 -30,5%

Rumunsko – nadále negativní vývoj

Rumunský trh je nadále ovládán zčásti iracionálním cenovou soutěží zejména v oblasti pojištění motorových vozidel. Vienna Insurance Group se tohoto cenového boje nezúčastňuje, což má v oblasti pojištění motorových vozidel za následek značný pokles pojistného. V ostatních segmentech neživotního pojištění bylo dosaženo nárůstu o 6,1 procenta.

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group tak v segmentu neživotního pojištění, stejně jako i v životním pojištění zaznamenaly pokles pojistného, které nyní celkově dosahuje asi 375 mil. EUR (-18,5 procenta).

 

v mil. EUR Rumunsko
Předepsané pojistné v neživotním pojištění 301,8 344,8 -12,5%
Předepsané pojistné v životním pojištění 72,2 114,3 -36,8%
Předepsané pojistné celkem 373,9 459,1 -18,5%

Ostatní trhy – pojistné poprvé vyšší než 1 miliarda EUR

Objem pojistného na Ostatních trzích Vienna Insurance Group se nadále vyvíjel velmi pozitivně a značně vzrostl o 9,5 procenta. Celkově koncern v tomto segmentu nahospodařil pojistné ve výši asi 1,1 mld. EUR.

V Maďarsku stouplo pojistné o potěšitelných 14,8 procenta, především díky dobrému vývoji v oblasti korporátního pojištění. V Srbsku zvýšila společnost Wiener Städtische Osiguranje objem pojistného o vynikajících 18,3 procenta. Turecko pokračuje v pozitivním trendu nárůstem o 6,4 procenta. Úspěšný rozvoj obchodní činnosti pokračoval i na trzích jako například Bulharsko (+4,4 procenta) a Ukrajina (+6,2 procenta).

Jako mimořádně dynamicky rostoucí region se opět projevily země Pobaltí. Koncernové společnosti v tomto příznivém tržním prostředí dosáhly v životním pojištění vynikajícího zvýšení o 35,8 procenta, čímž překonaly průměrný růst trhu.

 

v mil. EUR Ostatní trhy *)
Předepsané pojistné v neživotním pojištění 662,3 614,6 7,8%
Předepsané pojistné v životním pojištění 416,4 370,6 12,3%
Předepsané pojistné celkem 1.078,7 985,2 9,5%

*) AL, BA, BG, BY, DE, EE, FL, GE, HR, HU, KO, LT, LV, ME, MK, RS, TR, UA

 

Vienna Insurance Group 

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články