Skupina Triglav hospodaří dobře a udržuje svou finanční stabilitu


			Skupina Triglav hospodaří dobře a udržuje svou finanční stabilitu

Skupina Triglav, přední pojišťovací a finanční skupina ve Slovinsku a jedna z největších v jihovýchodní Evropě také v prvních devíti měsících roku 2014 hospodařila dobře. Skupina nadále udržuje vysokou úroveň finanční stability a posiluje své vedoucí postavení na slovinském pojistném trhu, na kterém zvýšila tržní podíl o 0,4 procentního bodu na téměř 36 procent. Čistý zisk Skupiny ve srovnání s příslušným obdobím loňského roku vzrostl o 36 procent na 77 miliónů eur, kdy Skupina v náročných ekonomických podmínkách shromáždila 688,6 miliónů eur předepsaného pojistného.

Skupina Triglav a mateřská společnost v prvních devíti měsících roku 2014 hospodařily v souladu se strategickými cíli, což potvrzují dosažené výsledky. V prvních třech čtvrtletích roku 2014 Skupina Triglav dosáhla 77 miliónů eur čistého zisku (nárůst o 36 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku), mateřská společnost pak 56,1 miliónů eur čistého zisku (o 11 procent více než ve stejném období loňského roku).

Vysokou úroveň finanční stability potvrzují ratingové agentury

Skupina Triglav v roce 2014 úspěšně udržuje vysokou úroveň finanční stability, což potvrzují ratingová hodnocení »A-« ratingových agentur Standard & Poor's a A.M. Best. Ratingové hodnocení Standard & Poor's má stabilní střednědobý výhled, agentura A.M. Best pak zlepšila střednědobý výhled ze stabilního na pozitivní. Vysokou finanční stabilitu Skupiny Triglav vyjadřují ve srovnání s koncem roku 2013 zvýšené nejvýznamnější finanční ukazatele: o 8 procent se zvýšila celková hodnota aktiv (3.311,9 miliónů eur), o 6 procent vzrostly hrubé pojistně-technické rezervy, které jsou základem vyrovnaného hospodaření a zajištění dlouhodobé bezpečnosti klientů (2.396,4 miliónů eur), o 16 procent se zvýšila celková hodnota kapitálu Skupiny, který je zásadní pro bezpečné hospodaření (684,0 miliónů eur).

Posílení role na trhu

Skupina Triglav v roce 2014 upevňuje vedoucí pozici na slovinském trhu. Její tržní podíl je mezi klasickými slovinskými pojišťovnami největší a činí téměř 36 procent. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je větší o 0,4 procentního bodu. Poměry na slovinském trhu zůstávají náročné pro všechny účastníky také v tomto roce, což dokumentuje letošní 2,8procentní pokles předepsaného pojistného všech klasických pojišťoven v prvních devíti měsících tohoto roku. Pokles předepsaného pojistného Skupiny Triglav na slovinském pojistném trhu byl mírnější než pokles celého trhu a činil 1,9 procenta. Skupina Triglav na všech svých osmi trzích shromáždila 688,6 miliónů eur hrubého předepsaného pojistného a zajistného (o 2 procenta méně než ve stejném období loňského roku), mateřská společnost pak 463,7 miliónů eur (o 3 procenta méně než ve stejném období loňského roku).

Kombinovaný poměr neživotního pojištění Skupiny Triglav, který je měřítkem výkonu v základní pojišťovací činnosti, se v souladu s nastavenou strategií pohybuje kolem cílové hodnoty a činí 95,4 procent (o 3,1 procentního bodu více než ve stejném období loňského roku). Kombinovaný poměr Zavarovalnice Triglav činí 94,3 procent a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšil o 6,5 procentního bodu.

Škody a investování

Na hospodářský výsledek jak mateřské společnosti, tak také Skupiny měly relativně velký vliv některé hromadné škodní události. V prvních devíti měsících letošního roku je třeba zmínit především bouře se sněhem a ledem na území celého Slovinska se škodami ve výši 10 miliónů eur. Skupina v prvních devíti měsících roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenala o 6 procent méně hrubých nákladů na pojistná plnění (440,8 miliónů eur), v mateřské společnosti pak o 5 procent méně (296,3 miliónů eur).

Výnosy z finančních investic Skupiny, které představují větší část prostředků Skupiny, v prvních devíti měsících letošního roku dosáhly 140,0 milionů eur a byly o 208 procent vyšší než ve stejném období loňského roku. Vysoký nárůst byl především důsledkem zvýšení zisků z obchodování s dluhopisy a výrazně nižšího trvalého znehodnocení finančních investic, než ve stejném období loňského roku.

Hrubé provozní náklady na pojišťovací činnost se ve Skupině Triglav ve srovnání se stejným loňským obdobím zvýšily o 3 procenta a činily 170,7 miliónů eur. V Zavarovalnici Triglav se zvýšily o 2 procenta a činily 119,1 miliónů eur. Tento nárůst byl způsoben především náklady vynaloženými na realizované prodejní kampaně.

Hospodaření v souladu se strategickými zásadami

Předseda představenstva Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar o hospodaření v prvních devíti měsících roku 2014 řekl: "Hospodaření Skupiny Triglav a mateřské společnosti bylo dobré a zaměřené na dosahování strategických cílů. Skupina realizuje v souladu s přijatou strategií do roku 2017 všechny aktivity potřebné pro posílení stávajícího silného postavení jak na slovinském trhu, tak na dalších cílových trzích při zachování solidní kapitálové přiměřenosti, finanční stability a vysoké ziskovosti. Stabilitu Skupiny a správnou orientaci potvrzují také získaná vysoká ratingová hodnocení uznávaných ratingových agentur."

Triglav pojišťovna

Zdroj: Triglav pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články