Skupina Triglav si udržuje vysoké ratingové hodnocení


			Skupina Triglav si udržuje vysoké ratingové hodnocení

Ratingová agentura Standard & Poor's dne 26. 9. 2014 Zavarovalnici Triglav a její dceřiné společnosti Pozavarovalnica Triglav Re – a tím i Skupině Triglav – potvrdila stávající dlouhodobé ratingové hodnocení »A-« (excellent) a ratingové hodnocení finanční síly »A-« (excellent). Ratingová hodnocení mají stabilní střednědobý výhled.

Opětovné potvrzení vynikajícího ratingového hodnocení odráží pevné postavení Skupiny Triglav ve Slovinsku a v adriatické oblasti, její kapitálovou přiměřenost a ziskovost. V ratingové zprávě agentura dále konstatuje, že uvedené společnosti Skupiny Triglav jsou přes vlastnickou strukturu mateřské společnosti řízeny nezávisle, zkušeným manažerským týmem, který je schopen efektivně realizovat plánovanou strategii Skupiny Triglav.

Ratingová agentura Standard & Poor's udělením stabilního střednědobého výhledu přepokládá, že si Skupina Triglav udrží svou silnou konkurenční pozici, kapitálovou přiměřenost, vyvážené investiční portfolio a vysokou ziskovost i nadále. Na druhé straně by v budoucnu na ratingové hodnocení mohlo mít vliv případné další zhoršení makroekonomické situace ve Slovinsku.

Triglav pojišťovna

 

Zdroj: Triglav pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články