Skupina Triglav udržuje finanční stabilitu


			Skupina Triglav udržuje finanční stabilitu

Skupina Triglav v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 25,6 miliónu eur čistého zisku, předepsala o něco nižší pojistné a zajistné než ve stejném období loňského roku (256,1 miliónu eur), mimořádné škodní události na počátku roku pak ovlivnily výši kombinovaného škodního poměru (98,5 %). Triglav pojišťovna v prvních třech měsících zaznamenala v České republice poměrně stabilní výsledky, intenzivním řízením kmene neživotního pojištění pak úspěšně ovlivnila výsledky hospodaření především ve své základní činnosti.

Striktní uplatňování strategického zaměření Skupiny Triglav v prvním čtvrtletí roku 2014 se ve srovnání s loňským obdobím odrazilo ve 12procentním zvýšení čistého zisku ve výši 25,6 miliónů eur, o tři procenta vyšší je výsledek hospodaření před zdaněním (29,2 miliónů eur). Mateřská společnost ve stejném období dosáhla o čtyři procenta menšího čistého zisku než v loňském prvním čtvrtletí (19,1 miliónů eur) a o devět procent nižšího hospodářského výsledku před zdaněním (22,5 miliónů eur).

V důsledku hospodářské krize, obtížných tržních poměrů a strategického zaměření na ziskovost jak Skupina Triglav, tak také mateřská společnost v prvním čtvrtletí roku shromáždily o procento nižší hrubé předepsané pojistné a zajistné. Skupina Triglav předepsala celkem 256,1 miliónů eur, mateřská společnost 180,0 miliónů eur.

Kombinovaný škodní poměr neživotního pojištění Skupiny Triglav činil 98,5 %, což je o 8,2 procentního bodu více než ve stejném období vloni. Kombinovaný škodní poměr Zavarovalnice Triglav byl 99,5 %, což představuje zvýšení o 15,7 procentních bodů ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím. Zhoršení škodního poměru je především důsledkem mimořádných škodních událostí na počátku letošního roku.

Konsolidované hrubé provozní náklady na pojišťovací činnost byly přibližně na úrovni minulého roku a ve Skupině Triglav činily 53,1 miliónů eur, v mateřské společnosti pak 37,7 miliónů eur. Předepsané hrubé náklady na pojistná plnění byly ve Skupině Triglav v prvním čtvrtletí letošního roku 145,4 miliónů eur (o osm procent méně než ve stejném loňském období), v mateřské společnosti 98,0 miliónů eur (o 10 % méně než vloni).

Skupina Triglav na konci prvního čtvrtletí vykazovala bilanční sumu aktiv ve výši 3.225,4 miliónů eur, což představuje pětiprocentní zvýšení ve srovnání s koncem roku 2013. Objem pojistně-technických rezerv, které jsou základem pro vyvážené hospodaření a zajišťování dlouhodobé úrovně bezpečí klientů, se zvýšil o tři procenta a na konci března 2014 činil 2.339,0 miliónů eur. Celková hodnota kapitálu Skupiny byla ve srovnání s koncem roku 2013 vyšší o osm procent a dosáhla 640,2 miliónů eur.

Předseda představenstva Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: „Konstatujeme, že Skupina Triglav a mateřská společnost v prvním čtvrtletí hospodařily dobře, což potvrzují také dosažené výsledky. Přitom uskutečnily významné kroky k částečnému zmírnění tlaků na pojistné. Důvody pro pokračování trendu je možné hledat především v náročném hospodářském postavení, přičemž prognózy signalizují, že poměry na trzích, kde je Skupina Triglav přítomná, také letos zůstanou nejisté. Skupina bude nadále směřovat k výnosnosti a jednoduchosti činnosti, bude se soustřeďovat na klienta, zajišťovat nákladovou efektivnost pracovních procesů, vhodnou personální strukturu, růst a ziskovost na klíčových trzích a efektivní řízení svých společností. Tím způsobem se bude aktivně snažit upevnit si vedoucí postavení na slovinském trhu, postupně upevňovat také postavení na našich cílových trzích a v budoucnosti se rozvíjet jako centrum pojišťovnictví v této části Evropy.“

V Česku hospodaření stabilizováno

Triglav pojišťovna, která je součástí Skupiny Triglav, v prvním třech měsících letošního roku zlepšila kombinovaný poměr, který je lepší než ve stejném období loňského roku a lepší, než byl plánovaný. To ukazuje na skutečnost, že Triglav pojišťovna úspěšně hospodařila především ve své základní činnosti. Celkové předepsané pojistné vzrostlo v 1. čtvrtletí 2014 o 3 %, bylo dosaženo celkového hrubého předepsaného pojistného ve výši 197 mil. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a u úrazového pojištění. Kromě toho společnost v souladu se záměry Skupiny zavádí nový informační systém za účelem zvýšení efektivity pracovních procesů a přizpůsobení se obchodním požadavkům trhu a klientů.

„Nadále pracujeme na dalších změnách. Strategie se stále více orientuje na ziskovost, což začíná přinášet lepší výsledky. Aktivity, které provádíme, probíhají v souladu s aktualizovanou strategií Skupiny Triglav, která je zaměřena na základní pojišťovací činnost a dosahování co nejvyššího zisku a bezpečnosti hospodaření. V budoucnu bude naše pozornost soustředěna na naši hlavní činnost – pojištění. Výsledná čísla nám ukazují, že tato strategie je správná,“ řekl Miha Vittori, předseda představenstva Triglav pojišťovny.

Skupina, jejíž součástí je Triglav pojišťovna, s aktivitami na pomoc zaplaveným balkánským zemím

Skupina Triglav začala vyplácet škody a organizovat pomoc v záplavami postižených oblastech na Balkánu. Společnosti Skupiny aktivně přistupují k likvidaci škodních událostí, jsou také již ve fázi výplat pojistného plnění z titulu jednotlivých pojistných událostí. Zaměstnanci shromažďují potřebné věci a prostřednictvím humanitárních organizací je dopravují na ohrožená území. Ve spolupráci s organizací Všechno bude v pořádku (Vse bo v redu), kterou vloni pojišťovna založila za účelem řízení společensky odpovědných aktivit, pak společnosti a zaměstnanci ve Skupině Triglav, mezi nimi také Triglav pojišťovna, postiženým oblastem pošlou dar ve výši více než 150.000 eur. Vybírání prostředků, které budou určeny na pomoc postiženým záplavami, bude pokračovat i v budoucnu. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.triglav.eu.

Triglav pojišťovna

Zdroj: Triglav pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články