Swiss Re je na cestě za dosažením finančního cíle


			Swiss Re je na cestě za dosažením finančního cíle

Švýcarská zajišťovna Swiss Re hlásí růst čistého zisku o 11% ve výši 2,3 miliardy dolarů. Je tak na dobré cestě k dosažení finančních cílů na období let 2011 - 2015.

 

Swiss Re vykázala 11% nárůst čistého zisku na 2,3 miliardy dolarů za prvním pololetí roku 2015, oproti minulému roku, kdy její zisk činil rovné 2 miliardy. K tomuto výsledku pozitivně přispěly všechny obchodní segmenty spolu s P&C byl jejich čistý zisk za toto období 1,3 miliardy. Životní a zdravotní pojištění se na tom podílelo 495 miliony dolarů čistého zisku. Čistý zisk zůstává na dobré cestě k dosažení svého cíle ROE 10%-12% na konci roku. Za prvních šest měsíců dosahuje ROE 16%.

Corporate Solution vykázala čistý příjem 239 miliónů amerických dolarů. Čistý zisk Admin Re® vzrostl na 249 milionů dolarů. Navzdory pokračujícím náročným nízko výnosovým prostředím, Swiss Re dodržela kladnou návratnost 4%.

Michel M. Liès, generální ředitel společnosti říká: „V první polovině roku 2015 máme dobré výsledky. Tyto výsledky potvrzují naší dlouhotrvající reputaci solidního upisování a investic. Pokračováním v nestabilních kapitálových trzích a náročně oceňovaném prostřední, jsme byli schopni ovlivnit naší odlišnost produktů a služeb. V kombinaci s globálním měřítkem pomáhat našim klientům uspět.“

Čistý zisk společnosti se zvyšuje. K silným 4% návratnosti investic přispěly všechny obchodní jednotky. Čisté příjmy z investic za toho období činily 1,8 miliardy dolarů, což představuje oproti předchozímu roku za první pololetí, pokles částečně související s čistým odlivem aktiv. K dnešnímu datu měla společnost návratnost 4% (oproti 3,9%).

Roční výnos z vlastního kapitálu z prvních 6 měsíců byl 13,5% (oproti 12,6%) se ziskem za akcii 6,6 am. dolarů v porovnání s 5,92 dolary za období předchozího roku.

Účetní hodnota za běžnou akcii poklesla na 94,10 dolarů v porovnání 87,89 dolarů k 31. prosinci 2014. Tento pokles byl následován návratností 2,6 miliard na dividendách akcionářů ve 2. čtvrtletí 2015, a to také v souvislosti s nižšími nerealizovatelnými zisky kvůli zvýšení úrokových sazeb. Kapitálová pozice Swiss Re zůstala silná díky akciovému jmění společnosti 32,2 mld dolarů k 30. červnu 2015.

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS