UNIQA pojišťovna v roce 2013 opět rostla


			UNIQA pojišťovna v roce 2013 opět rostla

I když české pojišťovnictví zopakovalo v loňském roce stejný trend – stagnaci a v některých segmentech pokles, prokázala UNIQA pojišťovna znovu růstový potenciál. Za dvanáct měsíců 2013 navýšila celkové pojistné na 5,714 miliardy korun. Podle metodiky České asociace pojišťoven (APE) stouplo její pojistné meziročně o tři procenta. Meziroční nárůst byl tažen neživotními odvětvími, která přidala o 4,3 %, podobně jako o rok dříve.

  • UNIQA zopakovala svoji dynamiku a vzrostla o tři procenta
  • Dominovalo neživotní pojistné s přírůstkem 4, 3 %
  • Integrace klientů Direct byla dokončena

V neživotním pojištění byly předepsány 4,342 miliardy korun. Největší zastoupení v pojistném opět mělo pojištění vozidel: bezmála 50 %, které ovšem výší pojistného rostlo jen o necelá 3 %, i když například v povinném ručení meziročně přibylo více než 9 % pojistných smluv. Průměrná cena pojistného v povinném ručení i havarijním pojištění klesla za posledních pět let o více než 20 %. Nejvíce bodovaly v neživotním pojištění technické segmenty (+ 44 %), úrazové pojištění (+ 20 %) i soukromé zdravotní (+20 %), kde se výrazně zvýšila poptávka zejména po pojištění denních dávek a denního odškodného v době pracovní neschopnosti a léčení úrazu.

Životní pojištění (celkem 1,372 miliardy korun na pojistném; podle metodiky České asociace pojišťoven se započtením jednorázového pojistného jednou desetinou 1,178 miliardy korun) vykázalo meziročně stabilní úroveň v běžně placeném pojištění a mírný pokles v jednorázově placeném pojištění, které však v celkové strategii pojišťovny nehraje významnou roli.

Loňský rok zatížil pojišťovny velkými katastrofickými škodami. UNIQA zaznamenala z červnové velké vody celkem 930 povodňových škod v úhrnné odhadované hodnotě 440 milionů korun. Letní bouřky způsobily našim klientům 950 škod za celkem 51 milionů korun.

Rok 2013 byl také pro UNIQA pojišťovnu rokem dokončení integrace klientů končící Direct Pojišťovny. Celkem přijalo nabídku UNIQA na zjednodušený přechod více než 27.000 zákazníků.

Počet pojistných smluv ve kmeni UNIQA pojišťovny meziročně stoupl celkově o 4,3 % na konečných 715 400 kusů.

 

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články