Vienna Insurance Group: Růst zisku o 10,1 %


			Vienna Insurance Group: Růst zisku o 10,1 %

Skupině Vienna Insurance Group vzrostlo v roce 2011 předepsané konsolidované pojistné na 8,9 mld. eur. To je nárůst o 3,4 procenta. Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) v roce 2011 výrazně stoupl o 10,1 procenta na 559 mil. eur. Znamená to nejlepší výsledek v historii podniku.

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhla Vienna Insurance Group nárůstu pojistného o 5,3 procenta na 4,6 mld. eur.

V životním pojištění bylo dosaženo růstu o 1 procento na 3,9 mld. eur.

Výrazné přírůstky v regionu střední a východní Evropy ve výši 18,3 procenta se postaraly o to, že klesající zájem o jednorázově placené pojistné na rakouském trhu byl více než kompenzován. Motorem růstu v životním pojištění byla zejména skupina s Versicherung se svým partnerem Erste Group.


Rakousko

Rakouské koncernové společnosti vykázaly pojistným ve výši 4 mld. eur stabilní vývoj.

V oblasti neživotního a úrazového pojištění stouplo pojistné výrazně o 12,6 procenta na celkovou částku 1,8 mld. eur.

V životním pojištění získal koncern v Rakousku pojistné 1,9 mld. eur. Celkově došlo k poklesu, způsobenému legislativní změnou minimální lhůty vázanosti pro jednorázově placené pojistné. V případě běžně placeného pojistného se naopak podařilo dosáhnout nárůst.

Zisk před zdaněníme stoupl na 291,6 mil. eur.


Česká republika

Pojistné českých pojišťoven, které jsou součástí VIG, vzrostlo v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem o 5,3 procenta a představovalo 1,8 mld. eur. Pojišťovny Vienna Insurance Group jsou lídrem trhu v České republice a zvýšily svůj tržní podíl na více než 30 procent.

Signifikantním přírůstkem ve výši 12,9 procenta se životní pojištění opět projevilo jako významný faktor růstu a zaznamenalo pojistné ve výši 849,5 mil. eur. V segmentu neživotního pojištění si přijaté pojistné ve výši 999,4 mil. eur zachovalo stabilitu.

Zisk (před zdaněním) stoupl o 13,4 procenta na 189,7 mil. EUR.


Slovensko

Slovenské koncernové společnosti dosáhly pojistným v celkové výši 678,8 mil. eur růst o 4,8 procenta. Vienna Insurance Group dále posílila své postavení lídra trhu na Slovensku s tržním podílem kolem 33 procent. V oblasti pojištění motorových vozidel představoval tržní podíl zhruba 44 procent – to znamená, že téměř každý druhý občan Slovenska má své auto pojištěno u některé z koncernových společností Vienna Insurance Group.

V životním pojištění byl pojistným ve výši 359,8 mil. eur zaznamenán přírůstek o 5,5 procenta. V oblasti neživotního pojištění stouplo pojistné o 3,9 procenta na 319,1 mil. eur.

Zisk (před zdaněním) vzrostl o 53,4 procenta na 57,2 mil. eur.


Polsko

Polským koncernovým společnostem Vienna Insurance Group se podařilo v porovnání s lokálním trhem dosáhnout nadprůměrného růstu. Předepsané pojistné ve výši 954,1 mil. eur představuje zvýšení o 27,6 procenta.

V oblasti neživotního pojištění dosáhlo pojistné ve výši 611,6 mil. eur výrazného nárůstu o 9,3 procenta. V životním pojištění bylo získáno pojistné ve výši 342,5 mil. eur, což – především v důsledku silné poptávky po jednorázově placeném pojistném – znamená prakticky zdvojnásobení. Vienna Insurance Group dále posilovala svůj podíl na polském pojistném trhu a stala se číslem 3 v oblasti neživotního pojištění.

Díky výraznému růstu o 56,2 procenta stoupl zisk (před zdaněním) na celkově 37,8 mil. eur.


Rumunsko

Hospodářskou situaci v Rumunsku určují konsolidační opatření vlády a z toho vyplývající tlumený vývoj konjunktury. Dotýká se to i pojišťovacího sektoru, zejména leasingu motorových vozidel.

Z tohoto pohledu je proto třeba posuzovat pokles pojistného o 4,8 procenta na celkově 502,9 mil. eur. Ztráta ve výši 12,8 mil. eur byla způsobena opravnými položkami na pohledávky na pojistném, klesajícím trendem v oblasti leasingu automobilů a škodním vývojem v oblasti motorových vozidel.

V oblasti životního pojištění zvýšil koncern odbyt o 8,4 procenta na 101,0 mil. eur. V segmentu neživotního pojištění bylo získáno pojistné ve výši 401,9 mil. eur, což představuje pokles o 7,6 procenta. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group dále posílily své postavení jedničky na rumunském pojistném trhu, na němž získaly podíl zhruba 29 procent.

 

Ostatní trhy

V segmentu Ostatní trhy Vienna Insurance Group jsou nyní součástí konsolidačního okruhu Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Gruzie, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Srbsko, Turecko, Ukrajina a tři pobaltské země.

Celkově získaly společnosti Vienna Insurance Group v těchto zemích pojistné ve výši 856,8 mil. eur a zaznamenaly tak mírný pokles o 1,7 procenta. V oblasti neživotního pojištění bylo pojistným ve výši 506,1 mil. eur dosaženo přírůstku, zatímco v životním pojištění došlo pojistným o objemu 350,7 mil. eur k poklesu. Dvouciferných přírůstků pojistného bylo dosaženo na Ukrajině, v pobaltských zemích a v Albánii.

Operativní zisk v tomto segmentu představuje celkem 34,0 mil. eur. V rámci své konzervativní politiky provádí Vienna Insurance Group v tomto segmentu amortizaci pojistných kmenů. Při zohlednění tohoto efektu představuje ztráta 4,5 mil. eur.

VIGZdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS