Vienna Insurance Group: Zisk před zdaněním vzrostl zhruba o 10 procent


			Vienna Insurance Group: Zisk před zdaněním vzrostl zhruba o 10 procent

“V objemu pojistného jsme zaznamenali v roce 2011 navzdory někdy výrazným výkyvům u významných měn střední a východní Evropy slušný nárůst ve výši 3,4 procenta, čímž opět přesahujeme ostatní trh. Nárůst zisku před zdaněním o zhruba 10 procent na téměř 560 milionů eur podtrhuje trvale pozitivní vývoj našeho koncernu“, uvedl Dr. Günter Geyer, generální ředitel Vienna Insurance Group a doplnil: „Vstupem do Bosny a Hercegoviny využijeme existujících příležitosti na tomto novém trhu. Dále jsme získáním společnosti Intersig v Albánii a životní pojišťovny Polisa v Polsku posílili naše zastoupení na zajímavých trzích. Opatřeními ke zvýšení efektivity optimalizujeme ziskovost koncernu. “

Koncern Vienna Insurance Group získal v obchodním roce 2011 předepsané nekonsolidované pojistné ve výši 9 mld. eur, což odpovídá nárůstu o zhruba 3,4 procenta. V oblasti neživotního pojištění zvýšila Vienna Insurance Group předepsané pojistné dokonce o 4,9 procenta na 5,1 mld. eur. V životním pojištění získal koncern celkově 3,9 mld. eur a tím – navzdory složitým rámcovým podmínkám – taktéž přírůstek ve výši 1,4 procenta.

Předpokládaný koncernový zisk (před zdaněním, konsolidovaný) za rok 2011 dosáhne podle předběžných údajů téměř 560 mil. EUR. To odpovídá nárůstu o přibližně 10 procent.

Vývoj v České republice

Pojistné třech českých koncernových společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Pojišťovna České spořitelny, a.s. stouplo oproti předchozímu roku o 5,7 procenta a dosáhlo 1,9 mld. EUR. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group mají tržní podíl zhruba 30 procent z celého českého pojistného trhu.

Se značným nárůstem o 13,1 procenta bylo životní pojištění opět významnou hnací silou a zaznamenalo pojistné 837,1 mil. EUR. V segmentu neživotního pojištění si přijaté pojistné ve výši 1,1 mld. EUR zachovává stabilní úroveň.

Slovensko

Slovenské koncernové společnosti Kooperativa poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s. a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. dosáhly pojistným v celkové výši 686,5 mil. eur růstu o 4,2 procenta. Vienna Insurance Group ještě více posílila své vedoucí postavení na slovenském trhu a dosahuje tržního podílu ve výši zhruba 32 procent.

V životním pojištění bylo pojistným ve výši 363,2 mil. eur dosaženo nárůstu o 6,7 procenta. V oblasti neživotního pojištění stouplo pojistné o 1,5 procenta na 323,3 mil. eur.

Polsko

Polským koncernovým společnostem Vienna Insurance Group se podařilo dosáhnout nadprůměrného růstu v porovnání s lokálním trhem. Předepsané pojistné ve výši 962,1 mil. eur představuje silný nárůst o 27,7 procenta.

V oblasti neživotního pojištění získal koncern pojistné ve výši 618,4 mil. EUR, což je výrazný růst o 9,5 procenta. V životním pojištění se pojistným ve výši 343,6 mil. eur podařilo zejména díky silné domácí poptávce po jednorázově placeném životním pojištění dosáhnout téměř zdvojnásobení výsledku. Na polském pojistném trhu je Vienna Insurance Group v oblasti neživotního pojištění na třetím místě.

Rumunsko

V Rumunsku získala Vienna Insurance Group pojistné v celkové výši 510,9 mil. eur. V rámci restrukturalizace portfolia, zaměřené na výnosy v oblasti neživotního pojištění, byl celkově zaznamenán pokles o 4,7 procenta.

V oblasti životního pojištění zvýšil koncern především na základě bankovního prodeje pojistné o potěšitelných 7,9 procenta na 100,9 mil. eur. V segmentu neživotního pojištění dosáhlo pojistné 410,0 mil. eur. Vienna Insurance Group získala se svými rumunskými koncernovými společnostmi tržní podíl zhruba 30 procent.

Ostatní trhy

Ostatní trhy Vienna Insurance Group představují v současnosti Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Rusko, Srbsko, Turecko a Ukrajina a tři státy Pobaltí. Celkově získaly společnosti Vienna Insurance Group v těchto zemích předepsané pojistné ve výši 887,1 mil. eur a zaznamenaly tak mírný pokles o 2,2 procenta. Potěšitelného vývoje pojistného bylo dosaženo na Ukrajině a v Pobaltí.

Výhled na obchodní rok 2012

Management Vienna Insurance Group i nadále usiluje při zohlednění hospodářského rámce dosáhnout co nejnižší volatility výnosů a podpořit organický růst pojistného.

VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS