Vienna Insurance Group: Zisk stoupl o téměř 10 procent na 414,1 mil. eur


			Vienna Insurance Group: Zisk stoupl o téměř 10 procent na 414,1 mil. eur

Vienna Insurance Group dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2011 oproti stejnému období minulého roku růstu předepsaného (konsolidovaného) pojistného o 4,0 procenta na celkově 6,8 mld. eur.

Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) stoupl ve srovnání s porovnávacím obdobím minulého roku o 9,6 procenta na celkově 414,1 mil. eur.

Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z finančního umístění) představovalo 97,2 procenta – po 98,2 procenta ve stejném období předchozího roku.

Finanční umístění koncernu včetně likvidních prostředků se zvýšilo o zhruba 370 mil. EUR a představovalo k 30. září 2011 přibližně 29 mld. eur. Výsledek finančního hospodaření dosáhl celkem výše 798,6 mil. EUR. Tato hodnota byla kromě jiného ovlivněna odpisy portfolia řeckých státních dluhopisů ve výši 50 procent. Navíc byla vytvořena opravná položka ve výši deseti procent na portfolio italských státních dluhopisů.

„Vienna Insurance Group pokračuje v neustálém rozvoji i ve složitém prostředí. To odráží i rating A+ se stabilním výhledem společnosti Standard & Poor´s. Učinili jsme již potřebné kroky, abychom v nastoupené cestě úspěšně pokračovali i nadále“, uvádí Dr. Günter Geyer, generální ředitel Vienna Insurance Group. „Vstupem na trh Bosny a Hercegoviny a další akvizicí v Albánii doplňujeme své portfolio trhů a pojišťovacích společností.“


Neživotní a úrazové pojištění

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group spolu předepsané pojistné ve výši 3,6 mld. eur, to zodpovídá nárůstu o 7,5 procenta v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.


Životní pojištění

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly v segmentu životního pojištění kolem 2,9 mld. EUR (mínus 0,4 procenta). V případě průběžně placeného pojistného se podařilo dosáhnout zvýšení o 4,2 procenta, naproti tomu v oblasti jednorázově placeného pojistného (přímé pojistné) byl – především v důsledku legislativní změny minimální lhůty vázanosti v Rakousku – zaznamenán pokles o 6,1 procenta.


Zdravotní pojištění

V odvětví zdravotního pojištění dosáhla Vienna Insurance Group předepsaným pojistným ve výši 269,9 mil. eur nárůstu o 9,8 procenta, který ve významné míře vyplývá z konsolidace gruzínských koncernových společností.


Česká republika

Za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhly koncernové společnosti v České republice nárůstem o 8,9 procenta celkem předepsaného pojistného ve výši 1,4 mld. eur.

V oblasti neživotního pojištění stouplo předepsané pojistné o 2,9 procenta na 781,6 mil. eur. V životním pojištění předepsané pojistné velmi výrazně vzrostlo o vynikajících 17,4 procenta na celkově 623,4 mil. eur.


Rakousko

Za první tři čtvrtletí roku 2011 získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku předepsané pojistné ve výši 3,1 mld. eur (mínus 2,2 procenta). V oblasti neživotního a úrazového pojištění stouplo předepsané pojistné o 10,2 procenta na celkově přes 1,4 mld. eur. V životním pojištění došlo – v důsledku legislativní změny minimální lhůty vázanosti v případě jednorázově placeného pojištění – k poklesu pojistného o 12,4 procenta na přibližně 1,5 mld. eur. Ve zdravotním pojištění získal koncern předepsané pojistné ve výši 252,5 mil. eur a tím přírůstku o 2,7 procenta.

Zisk (před zdaněním) dosáhl díky značnému zvýšení o 14,8 procenta za první tři čtvrtletí roku 2011 výše 207,3 mil. eur.

Ukazatel Combined Ratio představoval velmi dobrých 94,6 procenta a v porovnání se stejným obdobím minulého roku se zlepšil o 2,3 procentního bodu.

Zisk (před zdaněním) oproti porovnávacímu období uplynulého roku výrazně stoupl o 34,5 procenta na 139,5 mil. eur.

Ukazatel Combined Ratio představoval vynikajících 92,5 procenta a snížil se tak ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 2,6 procentního bodu.


Slovensko

Koncernové společnosti na Slovensku zvýšily předepsané pojistné o 4,2 procenta na 498,7 mil. eur.

S přírůstkem 3,3 procenta bylo v segmentu neživotního pojištění získáno předepsané pojistné 239,7 mil. eur. V životním pojištění bylo dosaženo výrazného růstu o 5,1 procenta na předepsané pojistné ve výši 259,0 mil. eur.

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly za první tři čtvrtletí roku 2011 tržní podíl 31,9 procenta a posílily tak své postavení čísla 1 na slovenském pojišťovacím trhu.

Zisk (před zdaněním) dosáhl výše 42,6 mil. eur. Oproti porovnávacímu období minulého roku to představuje jasný nárůst o 46,8 procenta.

Combined Ratio představovalo 93,9 procenta.


Polsko

Silným růstem o 39,0 procenta dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Polsku předepsané pojistné ve výši 742,8 mil. eur.

V oblasti neživotního pojištění stouplo předepsané pojistné o 15,1 procenta na 473,0 mil. eur. Díky výraznému plusu ve výši 118,1 procenta bylo v životním pojištění docíleno předepsaného pojistného 269,8 mil. eur.

Zisk (před zdaněním) stoupl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 76,0 procenta na celkově 31,2 mil. eur.

Ukazatel Combined Ratio se podařilo snížit o více než 4 procentní body a dosáhl tak hodnotu zhruba 100 procent.


Rumunsko

Hospodářskou situaci v Rumunsku určují konsolidační opatření vlády a z toho vyplývající tlumený vývoj konjunktury. Dotýká se to i pojistného sektoru, zejména leasingu motorových vozidel.

Z tohoto pohledu je proto třeba posuzovat pouze mírný vzestup pojistného o 0,6 procenta na celkově 398,9 mil. eur, jakož i ztrátu ve výši 8,8 mil. eur, způsobenou opravnými položkami na pohledávky na pojistném, klesajícím trendem v oblasti leasingu motorových vozidel a nepříznivým škodním vývojem v oblasti motorových vozidel.

V oblasti neživotního pojištění došlo – na základě klesajících objemů v oblasti leasingu motorových vozidel – k mírnému poklesu (mínus 1,3 procenta) předepsaného pojistného na 322,3 mil. eur. V životním pojištění se však podařilo dosáhnout potěšitelného nárůstu předepsaného pojistného o 9,3 procenta na 76,7 mil. eur.

Ukazatel Combined Ratio převyšoval hodnotu 100 procent.


Ostatní trhy

Segment Ostatní trhy tvoří Albánie, Bulharsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

V tomto segmentu získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 634,2 mil. eur. V oblasti neživotního pojištění předepsané pojistné výrazně vzrostlo o 14,8 procenta na 396,8 mil. eur, zatímco v životním pojištění – především v důsledku vývoje jednorázově placeného pojistného v Lichtenštejnsku – byl zaznamenán pokles na 237,4 mil. eur.

Za první tři kvartály byl v tomto segmentu vykázán operativní výsledek ve výši 29,8 mil. eur. Vzhledem ke své velmi konzervativní politice vytváří Vienna Insurance Group v tomto segmentu opravné položky na pojistný kmen. Při zohlednění tohoto efektu vyplývá v této oblasti zisk (před zdaněním) ve výši 2,2 mil. eur.

Combined Ratio mírně překročilo hodnotu 100 procent.


Výhled

Management Vienna Insurance Group se dlouhodobě snaží zabránit výkyvům v pojistném a zisku a zajistit solidní kapitálovou vybavenost koncernu. To bude i nadále důležitým cílem koncernu – zejména vzhledem k současným ekonomickým okolnostem a k evropské hospodářské a měnové situaci.


VIG


Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS