VIG: Operativní výsledek stoupl, zisk vinou Rumunska klesl


			VIG: Operativní výsledek stoupl, zisk vinou Rumunska klesl

Předepsané pojistné  společnosti Vienna Insurance Group dosáhlo za 1. pololetí 2013 celkem 5,0 mld. eur (-4,8 procenta). V oblasti neživotního a úrazového pojištění se podařilo navzdory silnému konkurenčnímu boji zachovat stabilní objem pojistného ve výši 2,6 mld. eur.

Životní pojištění bylo poznamenáno slabým zájmem o krátkodobé jednorázově placené pojištění v Polsku. Koncern získal v tomto segmentu pojistné ve výši 2,2 mld. eur (-10,3 procenta). Po očištění o vliv Polska bylo dosaženo růstu o 5,4 procenta. V případě průběžně placeného pojistného v životním pojištění představoval nárůst 1,2 procenta.

Ve zdravotním pojištění pokračoval soustavný růst pojistného na 199,1 mil. eur (+2,5 procenta).

Operativní výsledek stoupl o 9,5 procenta na 330,7 mil. eur. V souladu s obezřetnou politikou hodnocení, kterou Vienna Insurance Group uplatňuje, byly v Rumunsku provedeny odpisy hodnoty podniku ve výši 75 mil. eur a přijata opatření ve výši 15 mil. eur. Další opatření ve výši 35 mil. eur byla přijata v případě obchodní činnosti společnosti Donau Versicherung v Itálii. Zisk koncernu (před zdaněním) proto představoval 205,7 mil. eur.

„Dobrý operativní výsledek potvrzuje nadále solidní vývoj obchodní činnosti Vienna Insurance Group, která vzdoruje i složitým podmínkám na trhu. Současně přijatá opatření zdůrazňují tradičně konzervativní bilanční politiku koncernu“, uvedl Peter Hagen, předseda představenstva a CEO Vienna Insurance Group.

Finanční výsledek koncernu dosáhl za 1. pololetí 2013 částky 593,0 mil. eur a vzrostl tak o 1,9 procenta. Kapitálové investice včetně likvidních prostředků představovaly 29,4 mld. eur.

 

Ztrojnásobení povětrnostních škod

V 1. pololetí 2013 Vienna Insurance Group poskytla svým klientům plnění na základě povětrnostních škod v přibližné výši 230 mil. eur. Škody tak byly třikrát vyšší než ve stejném období předchozího roku. Na vrub Vienna Insurance Group – po zajištění – z toho připadlo více než 70 mil. eur.

Největší živelnou pohromou byly povodně na Dunaji a Vltavě a jejich přítocích v červnu 2013, kdy bylo nahlášeno přes 22 000 pojistných škod. Vienna Insurance Group byla postižena převážně v Rakousku a České republice – v menším rozsahu v Německu, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Klienti Vienna Insurance Group obdrželi za účelem rychlého odstranění povodňových škod plnění ve výši zhruba 180 mil. eur.

Navzdory vysokým výdajům v souvislosti s povětrnostními škodami a preventivním opatřením se podařilo udržet ukazatel Combined Ratio (po zajištění a bez zohlednění výnosů z investic) pod hranicí 100 procent.

 

Česká republika – lepší výsledek navzdory povodním

Českou republiku mimořádně silně postihly povodně v červnu 2013. Asi 50 procent čistého objemu škod za celou VIG se týká českých koncernových společností Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna. I tak se podařilo zvýšit zisk (před zdaněním) za 1. pololetí 2013 o 2,0 procenta na 90,2 mil. eur a ukazatel Combined Ratio vykazuje 93,7 procenta.

Pojistné v České republice celkem představuje 898,4 mil. eur. Mírný pokles o 1,1 procenta je zdůvodněn měnovými efekty české koruny. Po jejich odečtení dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group nárůstu pojistného o 1,0 procenta. V životním pojištění bylo předepsaným pojistným ve výši 414,6 mil. eur dosaženo růstu o 4,5 procenta. Spolupráce s Erste Group se v České republice mimořádně osvědčila: bankoprodej Pojišťovny České spořitelny růstem o 7,6 procenta významně přispěl k vzestupu pojistného v segmentu životního pojištění. V oblasti neživotního pojištění získal koncern pojistné 483,9 mil. eur.

Navzdory intenzivní hospodářské soutěži se koncernovým společnostem podařilo zvýšit tržní podíl o 1,3 procentního bodu na 33,2 procenta a upevnit tak postavení koncernu Vienna Insurance Group jako jedničky na českém pojistném trhu.

 

Slovensko – nárůst v životním pojištění

Na slovenském trhu panuje především v oblasti pojištění motorových vozidel intenzivní hospodářská soutěž. I tak však koncernové společnosti Vienna Insurance Group zaznamenaly celkový růst pojistného o 4,6 procenta na 375,0 mil. eur.

V oblasti neživotního pojištění se podařilo na tomto náročném trhu dosáhnout pozoruhodný nárůst o 1,2 procenta na 178,5 mil. eur. V životním pojištění vzrostlo pojistné výrazně o 7,9 procenta na 196,4 mil. eur. Tento vývoj je základem zvýšení tržního podílu koncernu Vienna Insurance Group na Slovensku o téměř 1 procentní bod na 34,3 procenta a dalšího posílení špičkové pozice na trhu.

Zisk (před zdaněním) představoval 24,6 mil. eur. Ukazatel Combined Ratio se zlepšil o půl procentního bodu na 95,2 procenta.

VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články