VIG: Příznivé výsledky za třetí čtvrtletí


			VIG: Příznivé výsledky za třetí čtvrtletí

Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group zvýšila za tři čtvrtletí svůj zisk před zdaněním o 36,4 % na 430 milionu eur. Hrubé příjmy z pojistného se snížily o 0,2 % na 7 miliard eur. Za poklesem stojí především negativní vliv směnných kurzů. Dařilo se jí hlavně v zemích střední a východní Evropy. Tento region měl podíl na celkovém zisku podíl 57 %.

Dobrý výkon se ve třetím čtvrtletí 2014 ukazuje také v kombinovaném poměru, který spadl o 3,5 procenta bodů na 97,2 procent.

Růst životního pojištění

Pojistné v segmentu životního pojištění vzrostlo o 1,7 % na 3,2 miliardy eur. Všechny tři české pojišťovny zaznamenaly růst životního pojištění. Celkový sisk se však před zdaněním snížil o 12 procent na 128 milionu eur. Příjmy z pojistného klesly o 2,8 % na 1,3 miliardy eur.  U slovenské Poisťovny Slovenskej sporitel´ny bylo dosaženo zvýšení o 22,8 % prostřednictvím dceřiné společnosti Erste group. Polsko zaznamenalo z pravidelně placeného pojistného nárůst o 21,5 %.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát  1. leden - 30. září 2014

v mil. EUR

9M 2014

9M2013

%

Předepsané pojistné

7038,6

7050,1

-0,2

Čisté zasloužené pojistné

6326,7

6364,3

-0,6

Finanční výsledek hospodaření

844,1

892,1

-5,4

Jiné příjmy

81,8

96,9

-15,6

Náklady na pojistné plnění

-5297,4

-5395,7

-1,8

Akvizice a správní výdaje

-1374,3

-1378,2

-0,3

Jiné výdaje

-150,1

-263,6

-43,1

Zisk před zdaněním

430,8

315,9

36,4

Daně

-91,6

-83,5

9,7

Hospodaření za účetní období

339,3

232,5

45,9

Většinový podíl

-11,5

-14,9

-22,8

Čistý zisk po většinovém podílu

327,7

217,5

50,7

Zisk na akcii v eur

3,26

1,97

65,5

Kombinovaný poměr

97,2

100,6

-3,5

Výkazy podle segmentů 1. leden - 30. září 2014

 

Neživotní segment

Životní segment

Segment zdraví

v mil. EUR

9M2014

9M 2013

%

9M 2014

9M 2013

%

9M 2014

9M 2013

%

Předepsané pojistné

3563,5

3 617,00

-1,5

3 164

3129,4

1,7

291,1

303,7

-4,2

Zisk před zdaněním

229,3

52,2

>100

154,7

239,1

-35,3

46,8

24,6

90,2

VIG

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články