VIG stoupl zisk v prvním čtvrtletí o 6 %


			VIG stoupl zisk v prvním čtvrtletí o 6 %

Vienna Insurance Group (VIG) získala v 1. čtvrtletí 2012 předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 2,7 mld. eur, což představuje nárůst o 5,5 procenta oproti stejnému období předchozího roku. Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) dosáhl v 1. čtvrtletí 2012 151,4 mil. eur. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje výrazný nárůst o 6,0 procent. Zisk koncernu po zdanění a odečtení menšinových podílů stoupl o 7,9 procenta na 117,7 mil. eur.

Combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosu z investic) se v 1. čtvrtletí 2012 podařilo snížit o 1,4 procentní body na vynikajících 96,4 procenta, tedy velmi výrazně pod 100 procent.

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhlo předepsané pojistné celkově 1,5 mld. eur, což odpovídá nárůstu o 4,1 procenta.

V oblasti životního pojištění získala VIG pojistné ve výši přes 1,1 mld. eur a dosáhla tak nárůstu o 7,4 procenta.

„Obchodní výsledky za 1. čtvrtletí 2012 potvrzují náš odhad vývoje v aktuálním roce“, uvedl Dr. Günter Geyer, generální ředitel VIG. „Naše trhy poskytují velmi diferencovaný obraz. Celkově pokračujeme v cestě růstu a dokázali jsme i v náročném prostředí zvýšit zisk o 6,0 procenta. Pozoruhodný je výrazný nárůst zisku v regionu střední a východní Evropy o 13,8 procenta. Vienna Insurance Group důsledně pokračuje ve své strategii udržování co nejnižší volatility a současně růstu pojistného i zisku.“


Údaje VIG podle regionů za 1. čtvrletí 2012 (konsolidováno)


Česká republika

Koncernové společnosti v České republice získaly předepsané pojistné ve výši 494,1 mil. EUR. V oblasti neživotního pojištění představovalo předepsané pojistné 283,3 mil. EUR. V životním pojištění dosáhlo předepsané pojistné celkově 210,8 mil. EUR.

V České republice jsou koncernové společnosti Vienna Insurance Group s tržním podílem 30,2 procenta jedničkou pojistného trhu. Zisk (před zdaněním) stoupl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 6,6 procenta na 43,8 mil. EUR. Combined ratio dosáhlo velmi dobrých 95,2 procenta.


Slovensko

Koncernové společnosti na Slovensku zvýšily předepsané pojistné o 2,3 procenta na 192,9 mil. eur. Nárůstem o 2,3 procenta zaznamenal segment neživotního pojištění předepsané pojistné ve výši 105,7 mil. eur. V životním pojištění bylo taktéž dosaženo nárůstu o 2,3 procenta, čímž předepsané pojistné stouplo na 87,1 mil. eur. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group upevnily tržním podílem ve výši 32,7 procenta své postavení jedničky na slovenském pojistném trhu. Zisk (před zdaněním) dosáhl 15,7 mil. eur. Ukazatel Combined ratio dosáhl 94,8 procenta, což představuje snížení o 1,6 procentního bodu.

 

Rakousko

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku získaly předepsané pojistné ve výši přibližně 1,4 mld. eur, což představuje nárůst o 6,6 procenta. V neživotním a úrazovém pojištění vzrostlo předepsané pojistné o 11,7 procenta na celkově 727,7 mil. eur. V životním pojištění došlo k mírnému nárůstu pojistného o 1,2 procenta na celkově 552,3 mil. eur. Zisk (před zdaněním) dosáhl 75,4 mil. eur. Ukazatel Combined ratio se zlepšil na vynikajících 91,8 procenta, což představuje snížení o více než 2 procentní body.

 

Polsko

Díky výraznému nárůstu o 23,6 procenta získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 319,6 mil. eur. V oblasti neživotního pojištění představovalo předepsané pojistné 160,2 mil. EUR. Výrazným nárůstem o 64,9 procenta bylo v životním pojištění získáno předepsané pojistné ve výši 159,3 mil. eur. Zisk (před zdaněním) vzrostl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o více než dvě třetina celkově 16,3 mil. eur. Combined ratio se podařilo poprvé výrazně snížit pod hranici 100 procent, a to o 2,5 procentního bodu na celkových 98,4 procenta.


Rumunsko

Rumunské koncernové společnosti získaly předepsané pojistné v celkové výši 134,5 mil. eur. V oblasti neživotního pojištění došlo v souvislosti s restrukturalizací portfolia k poklesu předepsaného pojistného na 106,8 mil. eur. V životním pojištění předepsané pojistné stouplo o 2,0 procenta na 27,7 mil. eur. V 1. čtvrtletí 2012 byla vykázána ztráta ve výši 2,7 mil. eur. Combined ratio představovalo velmi neuspokojivých 112 procent.


Ostatní trhy

Ostatní trhy tvoří Albánie, Bulharsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

V tomto segmentu získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 236,3 mil. eur, což představuje výrazný nárůst o 11,1 procenta. V oblasti neživotního pojištění stouplo předepsané pojistné o 1, 0 procenta a dosáhlo 153,5 mil. eur. V životním pojištění zaznamenalo předepsané pojistné nárůst o 36,3 procenta na 82,8 mil. eur. Zisk (před zdaněním) dosáhl 2,9 mil. eur. Combined ratio mírně přesahuje 100 procent.

VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články