VIG: Vynikající výsledek za 1. pololetí 2014


			VIG: Vynikající výsledek za 1. pololetí 2014

Zisk (před zdaněním) koncernu Vienna Insurance Group se v 1. pololetí 2014 vyvíjel výrazně
pozitivně a značně vzrostl o 41,4 procenta na 290,9 mil. EUR. Přibližně 55 procent výsledku pochází z regionu SVE, přičemž svoji výkonnost dále zlepšily i rumunské koncernové společnosti.
Navzdory upisovací politice důsledně orientované na výnosy zaznamenala Vienna Insurance Group i v náročném konjunkturálním prostředí stabilní vývoj pojistného ve výši zhruba 5,0 mld. EUR. Po odečtení měnových vlivů to dokonce představuje solidní růst o 1,0 procenta.

Combined Ratio bylo sníženo o 2,7 procentního bodu a představuje velmi dobrých 97,1 procenta. Vienna Insurance Group dosáhla tohoto významného zlepšení navzdory pokračující konzervativní politice tvorby rezerv na obchodní činnost společnosti Donau Versicherung v Itálii a zátěže způsobené povětrnostními škodami zejména v Rakousku, Srbsku a v Bosně a Hercegovině. Finanční výsledek koncernu představuje 551,6 mil. EUR. Finanční investice koncernu Vienna Insurance Group (včetně likvidních prostředků) dosáhly zhruba 30,5 mld. EUR (k 30. červnu 2014).

Kontinuální pokles správních nákladů

Díky efektivnímu managementu nákladů se podařilo snížit správní náklady koncernu v 1. pololetí 2014 o dalších 4,2 procenta. Vienna Insurance Group soustavně pracuje na zvyšování efektivnosti celého podniku. Od roku 2008 se díky přijatým opatřením podařilo snížit náklady na administrativu o přibližně jednu pětinu. Za stejné období vzrostlo časově rozlišené netto pojistné o přibližně 25 procent.

Špičkový rating od Standard & Poor´s podtrhuje strategii koncernu

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s opět potvrdila vynikající rating „A+“ se stabilním výhledem, čímž je Vienna Insurance Group podnikem s nejlepším ratingem v rámci indexu ATX.
Agentura zdůraznila vynikající postavení koncernu jako lídra trhu v Rakousku a zemích SVE v rámci konkurenčního prostředí. Pozitivně vyzvedla i dobře diverzifikované portfolio ve všech obchodních oblastech a současně i pevně zakotvenou strategii multikanálového prodeje při zohlednění exkluzivního odbytového partnerství s Erste Group. Vynikající kapitálová vybavenost koncernu přesahuje ukazatel, který stanovuje S&P pro rating AAA, což dokládá finanční stabilitu koncernu VIG.

Středobodem pozornosti jsou výnosy 

V segmentu neživotního/úrazového pojištění zaznamenaly mnohé koncernové společnosti výrazný vývoj pojistného: například v Rakousku dosáhla Wiener Städtische plus 3,1 procenta, na Slovensku vzrostla Komunálna poisťovňa o 6,0 procenta a společnost Wiener Städtische Osiguranje v Srbsku dokonce o 23,4 procenta.
Pojistné koncernu v neživotním/úrazovém pojištění dosáhlo celkové výše 2,6 mld. EUR. Po odečtení měnových vlivů bylo v tomto segmentu dosaženo mírného nárůstu o 0,3 procenta. VIG v Itálii a v Rumunsku v souladu se svou upisovací politikou orientovanou na výnosy i nadále snižuje objemy, a to především v oblasti pojištění motorových vozidel.

Nárůst v životním pojištění

V segmentu životního pojištění pojistné mírně vzrostlo o 0,5 procenta na 2,2 mld. EUR. Po očištění od měnových vlivů dosáhl nárůst pojistného v tomto segmentu 2,0 procenta, po odečtení plánované redukce krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění v Polsku to představuje dokonce 3,6 procenta. Potěšujícího přírůstku dosáhla Česká republika, navzdory negativním měnovým efektům to bylo +8,3 procenta, stejně jako Slovensko s růstem o 4,4 procenta. Na Ostatních trzích byl zaznamenán pozoruhodný nárůst pojistného o 23,1 procenta, všechny trhy SVE v tomto regionu dosáhly růstu pojistného v segmentu životního pojištění. Pobaltské země nadále pokračují ve vynikajícím vývoji (+27,4 procenta) uplynulých čtvrtletí.

Trhy střední a východní Evropy se vyvíjejí pozitivně

Potěšující je, že mnoho trhů koncernu Vienna Insurance Group v rámci SVE projevuje ve výsledku velmi dobrou výkonnost. Například na Slovensku, v Polsku a v rámci Ostatních trhů opět vzrostl zisk (před zdaněním). I rumunské koncernové společnosti dokázaly pokračovat v trendu prvního čtvrtletí a pozitivně přispěly k zisku.
I z pohledu pojistného dosáhly slovenské koncernové společnosti růstu o 3,3 procenta, společnosti v rámci Ostatních trhů vzrostly dokonce o 6,3 procenta. Vývoj pojistného v České republice byl ovlivněn zejména efektem výměnného kurzu, po odečtení těchto vlivů zaznamenaly české koncernové společnosti nárůst pojistného o výrazných 6,0 procenta. Na Ukrajině se koncernové společnosti Vienna Insurance Group vyvíjejí navzdory těžkým rámcovým podmínkám i nadále pozitivně. Na lokální bázi dosáhly značného nárůstu pojistného o celkově 17,4 procenta.

Vienna Insurance Group

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články