VIG: Zisk před zdaněním v 1. čtvrtletí vzrostl o 5,2 %


			VIG: Zisk před zdaněním v 1. čtvrtletí vzrostl o 5,2 %

„Vienna Insurance Group opět zvýšila zisk před zdaněním o 5,2 procenta na celkově 159,4 mil. eur a dosáhla nejlepšího výsledku za první čtvrtletí v historii podniku. Znovu se nám tak podařilo posílit ziskovost našeho koncernu na vysoké úrovni i za složitých tržních podmínek“, zdůraznil Peter Hagen, předseda představenstva a generální ředitel Vienna Insurance Group a dodal: „Ekonomické prostředí a pojistný trh nadále představují výzvu. Tato situace se projevuje v oblasti pojistného, které se vyvíjí na jednotlivých trzích velmi rozdílně. I když se v regionu střední a východní Evropy v současnosti nedá určit jednotný trend, tento hospodářský prostor i nadále vykazuje značné potenciály.“


Nejlepší 1. čtvrtletí v historii koncernu

Vienna Insurance Group získala v 1. čtvrtletí 2013 předepsané, konsolidované pojistné ve výši 2,7 mld. eur. Představuje to pokles o 1,5 procenta, způsobený zejména cílenou redukcí v oblasti krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění v Polsku. Bez mimořádných efektů a po očištění o měnové výkyvy představuje nárůst přibližně 1,4 procenta.

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhlo pojistné 1,5 mld. eur. V životním pojištění koncern získal pojistné ve výši 1,1 mld. eur. V životním pojištění s běžně placeným pojistným představoval nárůst 2,7 procenta. V zdravotním pojištění stouplo pojistné o 2,9 procenta na 100,7 mil. eur.

Koncernový zisk (před zdaněním) vzrostl o 5,2 procenta na 159,4 mil. eur. Podíl zemí střední a východní Evropy na zisku se zvýšil o 15,6 procenta na celkových 51,5 procenta koncernového zisku (před zdaněním).

Ukazatel Combined Ratio koncernu (po zajištění a bez zohlednění výnosů z investic) představoval 96,9 procenta.

Finanční výsledek koncernu vzrostl v 1. čtvrtletí 2013 na 270,2 mil. eur. K 31. březnu 2013 představovalo finanční umístění včetně likvidních prostředků 29,6 mld. eur.


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ÚDAJE O TRZÍCH VIENNA INSURANCE GROUP


Rakousko – nárůst pojistného zajistil VIG prvenství na trhu

Rakouské koncernové společnosti v 1. čtvrtletí 2013 díky přírůstku pojistného o 1,1 procenta na celkově 1,4 mld. eur jasně potvrdily své vedoucí postavení na trhu. V životním pojištění zaznamenal koncern nárůst pojistného o 1,9 procenta na 564,8 mil. eur. V neživotním a úrazovém pojištění došlo k růstu na 728,2 mil. eur a ve zdravotním pojištění dosáhl koncern díky pojistnému ve výši 91,6 mil. eur vzestupu o 2,7 procenta. Zisk (před zdaněním) tvořil 64,2 mil. eur. Combined Ratio představovalo 96,9 procenta.

 

Česká republika – stabilní vývoj v postavení lídra trhu

Měnové efekty vedly v přepočtu na eur k poklesu pojistného na celkově 475,9 mil. eur. Při odečtení vlivů výměnného kurzu dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group růstu o 0,4 procenta. V životním pojištění bylo předepsaným pojistným ve výši 211,7 mil. eur dosaženo zvýšení o 2,4 procenta.

Zisk (před zdaněním) v 1. čtvrtletí 2013 výrazně stoupl o 8,0 procenta na 47,2 mil. eur. Combined Ratio představovalo vynikajících 90,9 procenta. Celkově je Vienna Insurance Group se svými koncernovými společnostmi s podílem 32,3 procenta jedničkou na českém pojistném trhu. Kooperativa opětovně získala ocenění v soutěži „Pojišťovna roku 2012“.


Slovensko – výrazný růst v životním pojištění

Vienna Insurance Group celkovým nárůstem pojistného o 5,5 procenta na 204,0 mil. eur potvrdila postavení jedničky na slovenském pojistném trhu. Na oblast neživotního pojištění připadlo 105,0 mil. eur. V životním pojištění vzrostlo pojistné výrazně o 13,8 procenta na 99,1 mil. eur. Mimořádně úspěšně se vyvíjelo bankopojištění prostřednictvím dceřiné společnosti Erste Group – Slovenská sporiteľňa. Zisk (před zdaněním) dosáhl 9,3 mil. eur. Combined Ratio se zlepšilo o 2,9 procentního bodu na 95,5 procenta.


Polsko – pokračuje růst zisku

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Polsku dosáhly opět dvouciferného zvýšení zisku (před zdaněním) o 21,6 procenta na celkově 15,3 mil. eur. Tímto úspěchem plynule navázaly na velmi dobrý vývoj předchozího roku. Pojistné dosáhlo celkové výše 268,8 mil. eur. V životním pojištění bylo zredukováno krátkodobé jednorázově placené životní pojištění, čímž došlo k plánovanému poklesu na 115,4 mil. eur. V segmentu neživotního pojištění získal koncern pojistné ve výši 153,4 mil. eur. Combined Ratio se povedlo snížit na vynikajících 96,1 procenta.


Rumunsko – pokračující restrukturalizace

Vienna Insurance Group dokázala navzdory složitým podmínkám v Rumunsku udržet pozici jedničky na trhu. Obchod v oblasti havarijního pojištění motorových vozidel byl ovlivněn poklesy na trhu nových a leasingových vozidel. V oblasti motorových vozidel nadále existuje velký konkurenční tlak. V rámci restrukturalizace portfolia Vienna Insurance Group nadále pokračuje v strategii cenové politiky orientované na rizika a výnosy. Pojistné Vienna Insurance Group představovalo v 1. čtvrtletí 2013 výši 101,2 mil. eur, z toho na oblast neživotního pojištění připadlo 78,3 mil. eur. Pojistné v životním pojištění dosáhlo celkové výše 23,0 mil. eur.


Ostatní trhy – výrazný růst

Pozitivní trend v segmentu „Ostatní trhy“ pokračoval nárůstem pojistného o 10,1 procenta na celkově 260,2 mil. eur. V oblasti neživotního pojištění byl na základě silného vývoje např. v Maďarsku, Chorvatsku, Albánii, Srbsku a v Gruzii dosaženo dvojciferného růstu pojistného o 13,7 procenta na 174,5 mil. eur. V životním pojištění bylo díky vzestupu o 3,4 procenta získáno pojistné ve výši 85,7 mil. eur. Zisk (před zdaněním) značně stoupl ze 7,8 mil. eur na 10,6 mil. eur a ukazatel Combined Ratio klesl na 95,3 procenta.

VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články