VIG: Zisk za rok 2012 vzrostl o 5 % a dosáhl cca 585 milionů eur


			VIG: Zisk za rok 2012 vzrostl o 5 % a dosáhl cca 585 milionů eur

Předepsané pojistné skupiny Vienna Insurance Group se vyšplhalo v roce 2012 na zhruba 9,9 mld. eur (růst o 9,5 procenta) a podíl na trzích střední a východní Evropy vzrostl asi o 56 procent.
"Silná poptávka po pojistných produktech v regionu střední a východní Evropy (CEE) vedla k expanzi Vienna Insurance Group v roce 2012. S pojistným okolo 9,9 mld. eur jsme dosáhli nové rekordní hodnoty. Region CEE již přispívá asi 56 procenty z celkového předepsaného pojistného," zdůrazňuje Peter Hagen, předseda představenstva a generální ředitel Vienna Insurance Group a dodává: "Úspěch společností ze skupiny VIG je založen na silné prodejní síti  značky VIG. Pokud jde o naše prodeje prostřednictvím bank,  jako účinná se ukázala  intenzivní spolupráce s Erste Group jak v Rakousku, tak ve střední a východní Evropě. Posílením efektivity plynule zajišťujeme ziskovost naší skupiny na udržitelném základě. "

Intenzivní rozvoj v náročném prostředí

Ve finančním roce 2012 získala Vienna Insurance Group nekonsolidované předepsané pojistné vyšší o 9,9 mld. eur, což odpovídá nárůstu o 9,5 procenta. Vzestupný trend pojistného pokračoval ve všech segmentech.

V životním pojištění Vienna Insurance Group vykázala významný růst o 17,8 procent. Růst byl tažen silnou poptávkou po jednorázově placených produktech, o které byl zájem především v Polsku. Rovněž se podařilo zvýšit o 2,5 procenta předepsané pojistné u neživotního pojištění. Ve zdravotnickém segmentu došlo k růstu o 8,6 procenta. Předpokládaný zisk koncernu před zdaněním je očekáván ve výši 585 miliónů eur. To je přibližně o 5 procent více ve srovnání s rokem 2011.

Stabilní základna v Rakousku

V Rakousku si koncernové společnosti Vienna Insurance Group i v obtížném prostředí dokázaly upevnit vedoucí postavení na trhu. Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a pojišťovna s Versicherung zaznamenaly v segmentu neživotního pojištění nárůst o 8,5 procenta. Došlo k růstu firemní klientely, výborné jsou výsledky poboček Wiener Städtische ve Slovinsku a Donau Versicherung v Itálii.

V životním pojištění se nadále negativně projevuje prodloužení minimální daňové lhůty vázanosti jednorázově placeného životního pojištění na 15 let. Brzdí to rozvoj celého odvětví.

Česká republika – nejdůležitější trh koncernu v rámci střední a východní Evropy

České koncernové společnosti Vienna Insurance Group jsou s tržním podílem 32,2 procenta jedničkou v životním i neživotním pojištění.

V roce 2012 získaly tři koncernové společnosti v České republice pojistné ve výši 1,9 mld. eur. Úhrnem tak české koncernové společnosti přispívají k celokoncernovému objemu pojistného již zhruba 20 procenty.

Slovensko – bankopojištění posiluje segment životního pojištění

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v pozici lídra slovenského trhu dokázaly zvýšit pojistné o celkem 3,3 procenta a organickým růstem tak dále posílily své vedoucí postavení. Vienna Insurance Group na Slovensku se za poslední léta trvale prosazuje do čela trhu.

V segmentu neživotního pojištění stouplo pojistné o 2,0 procenta. V životním pojištění dosáhly koncernové společnosti přírůstku o 4,4 procenta. Bankopojištění prostřednictvím lokální dceřiné společnosti Erste Group se v oblasti životního pojištění projevilo na základě výrazného růstu o 19,7 procenta jako mimořádně úspěšný krok.

Polsko – vysoké jednorázové vklady

V Polsku získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group pojistné v přibližné výši 1,7 mld. eur. Důvodem je zejména jednorázově placené životní pojištění.

Rumunsko – složité tržní prostředí

Rumunský pojistný trh je v současnosti ovlivněn zejména výrazným cenovým bojem. Vienna Insurance Group se však nadále řídí strategií cenové politiky zaměřené na  restrukturalizaci portfolia. Z celkového pohledu se Vienna Insurance Group daří zachovat si v tomto silně konkurenčním prostředí postavení jedničky na trhu.

V životním pojištění pokračoval pozitivní vývoj v podobě vynikající spolupráce s dceřinou společností Erste Group – BCR. Prostřednictvím tohoto distribučního kanálu dosáhla životní pojišťovna BCR nárůstu pojistného o 17,5 procenta.

Růst pojistného v rámci ostatních trhů

Objem pojistného vykazoval v rámci ostatních trhů zemí střední a východní Evropy nadále velmi příznivý vývoj. Pojistné ve výši 985,2 mil. eur znamená pro koncern růst o 11,1 procenta.

V Maďarsku bylo v segmentu neživotního pojištění dosaženo nárůstu o 16,8 procenta, což kromě jiného pramení z vysoké poptávky v oblasti pojištění domácností a v segmentu velkých zákazníků.

Na Ukrajině získal koncern v odvětví neživotního pojištění o 22,1 procenta vyšší pojistné, nárůst v životním pojištění představoval 19,8 procenta.

Úspěšný rozvoj obchodní činnosti nadále pokračoval i mimo stěžejní trhy, kde bylo místy dosaženo až dvouciferných přírůstků, jako například v Makedonii (plus 20,2 procenta) a v Turecku (plus 20,5 procenta). V zemích Pobaltí zaznamenal koncern v životním pojištění vzestup pojistného o 28,8 procenta.

VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS