VIG: Zisk ze všech segmentů a trhů za 1. čtvrtletí 2014


			VIG: Zisk ze všech segmentů a trhů za 1. čtvrtletí 2014

V prvním čtvrtletí 2014 získala Vienna Insurance Group předepsané, konsolidované pojistné ve výši 2,7 mld. eur, což představuje nárůst pojistného v porovnání s předchozím rokem o 1,0 procenta. Po odečtení vlivu měnových kurzů tvoří nárůst dokonce 2,9 procenta.

Zisk (před zdaněním) dosáhl 152 mil. EUR. Po odečtení vlivu měnových kurzů a první platby úroků za doplňkový kapitál, emitovaný na podzim 2013, to představuje nárůst zisku (před zdaněním) o 2,8 procenta. Mimořádně potěšující je skutečnost, že všechny segmenty a trhy Vienna Insurance Group pozitivně přispěly k hospodářskému výsledku.

Velmi dobře se vyvíjel ukazatel Combined Ratio, který dosáhl 96,4 procenta. Oproti srovnávacímu období předchozího roku kleslo Combined Ratio o půl procentního bodu. V porovnání s koncem roku 2013 se tato hodnota výrazně zlepšila o 4,2 procentního bodu.

Finanční výsledek koncernu si zachoval stabilní hodnotu zhruba 272 mil. EUR. Finanční umístění Vienna Insurance Group (včetně likvidních prostředků) dosáhlo téměř 30 mld. EUR (k 31. březnu 2014).

Nejdůležitější události na trzích Vienna Insurance Group

V segmentu neživotního/úrazového pojištění se obchodní činnost vyvíjela různorodě. Zatímco v pojištění motorových vozidel převládá silný konkurenční tlak, zvýšil koncern pojistné v strategicky zajímavých druzích neživotního pojištění mimo pojištění motorových vozidel o 2,1 procenta (nekonsolidováno). Jako příklad slouží velmi dobrá výkonnost koncernových společností v Rakousku (+3,1 procenta), na Slovensku (+2,1 procenta) a na Ostatních trzích (+10,3 procenta).

Mírný celkový pokles v segmentu neživotního/úrazového pojištění (-1,8 procenta) je zapříčiněn vlivem měnových kurzů, důsledkem nadále komplikovaného tržního prostředí v Rumunsku a záměrné redukce obchodní činnosti v segmentu pojištění motorových vozidel společnosti Donau Versicherung v Itálii. Po očištění o obchodní činnost společnosti Donau Versicherung v Itálii vzrostlo pojistné v Rakousku v tomto segmentu o přibližně 3 procenta.

Výrazný nárůst v životním pojištění

Pojistné v tomto segmentu se vyvíjelo velmi pozitivně. Celkově dosáhly koncernové společnosti nárůstu o 4,7 procenta na 1,2 mld. EUR. Výrazný vzestup vykázaly zejména Česká republika (+8,9 procenta) a to navzdory nepříznivému měnovému vývoji, jakož i Slovensko (+7,2 procenta). V Maďarsku vzrostlo pojistné v životním pojištění o více než dvě třetiny, v Bulharsku o více než čtvrtinu. Silný růst o 36,5 procenta zaznamenaly i pobaltské státy.

Pojistné v tomto segmentu se vyvíjelo velmi pozitivně. Celkově dosáhly koncernové společnosti nárůstu o 4,7 procenta na 1,2 mld. EUR. Výrazný vzestup vykázaly zejména Česká republika (+8,9 procenta) a to navzdory nepříznivému měnovému vývoji, jakož i Slovensko (+7,2 procenta). V Maďarsku vzrostlo pojistné v o více než dvě třetiny, v Bulharsku o více než čtvrtinu. Silný růst o 36,5 procenta zaznamenaly i pobaltské státy.

V zdravotním pojištění získala Vienna Insurance Group pojistné ve výši 102,6 mil. EUR, což představuje nárůst o celkově 1,9 procenta.

Značné výnosy ze všech segmentů a trhů 

Česká republika dosáhla růstu zisku (před zdaněním) o 8,1 procenta na 51,0 mil. EUR. V Polsku koncern zvýšil zisk (před zdaněním) o dalších 4,4 procenta na 15,9 mil. EUR. Na Ostatních trzích se zisk (před zdaněním) výrazně zlepšil o 32,9 procenta. Wiener Städtische Versicherung a společnost „s Versicherung“ zaznamenaly velmi pozitivní vývoj zisku a významně tak přispěly ke koncernovému výsledku. První pozitivní vlivy vykazují restrukturalizační opatření v rumunských koncernových společnostech, které se v prvním čtvrtletí 2014 dokázaly vymanit ze ztráty.

Opatření zaměřená na náklady vedla na mnoha trzích k podstatnému snížení administrativních nákladů (celkově -7,0 procenta). Nákladovost v Rakousku klesla o 1,5 procenta a v České republice o 1,4 procenta.

 

VIG

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články