Vývoj slovenského pojistného trhu v prvním pololetí 2012


			Vývoj slovenského pojistného trhu v prvním pololetí 2012

První pololetí obvykle naznačí, jakým směrem se bude vyvíjet zbytek roku. Ve druhém obvykle žádné překvapení nenastane. Na slovenském trhu je to dáno i tím, že objem pojistného za toto období tvoří větší část z celkového ročního pojistného. V neživotním pojištění je to 53 %, v životním pojištění je pojistné ve druhém pololetí vyšší. Dohromady je to více než 51 % z celkového ročního objemu.

Pokud by se tato pravidla naplnila i v roce 2012, znamenalo by to, že pojistný trh čeká jen mírný růst nebo stagnace. V 1. pololetí totiž došlo k nárůstu celkového objemu technického pojistného pouze o 0,9 %. To značí přírůstek 10 milionu eur. Se započtením inflace to však značí meziroční propad o 2,6 %. Zatímco životní pojištění rostlo, neživotní zaznamenalo úbytek pojistného. Ten největší byl v havarijním pojištění a v povinném ručení. Na základě znalostí typického ročního průběhu a výsledku za 1. pololetí (po jednotlivých čtvrtletích) odhadujeme celkový roční objem technického pojistného na 2 105 milionů eur. To by znamenalo pokles trhu o 0,2 %.

Na pojistném trhu došlo k jedné změně, protože Groupama pojišťovna a Groupama životní pojišťovna ukončily svou činnost jako samostatné společnosti a začaly poskytovat své služby jako pobočka maďarské Groupama Garance Biztosító.

V únoru pak začal proces slučování sesterských pojišťoven ERGO a Victoria Volksbanken, protože nástupnickou se stane druhá z nich.

Na jaře se na Slovensku dočkali oznámení o zákazu používání pohlaví jako parametru pro kalkulaci pojistného nebo pojistného plnění. Ve stručnosti se v něm hovoří o tom, že nařízení se týká pouze nových smluv a že technické rezervy bude pojišťovna vytvářet se zohledněním pohlaví. Pro pojišťovny tak bude při stejné ceně pojištění výhodnější pojišťovat ženy než muže a můžeme se tak dočkat "diskriminace naruby".

Další událostí bylo nabytí účinnosti § 13 zákona 359/2007 o prevenci a nápravě škod na životním prostředí. Provozovateli pracovních činností vyjmenovaných v příloze zákona se ukládá povinnost zajistit finanční krytí své odpovědnosti za environmentální škodu. Z největších členských pojišťoven SLASPO poskytuje v současnosti odpovídající pojistný produkt například Allianz-SP, Generali Slovensko a Kooperativa.

Mezi nejsilnějšími pojišťovnami nedošlo k zásadnější změně. Lídrem trhu je opět Allianz-SP před Kooperativou. Na rozdíl od roku 2011 se zmenšil, protože Allianz-SP se podíl snížil a Kooperativa naopak mírně získala. Tyto dvě pojišťovny jsou dominantní. Třetí v pořadí – Generali – ztrácí 15 procentních bodů.

O vývoji slovenského pojistného trhu čtěte na oPoisteni.sk !

 

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS