Zadavatel veřejné zakázky na pojištění studentů porušil zákon?


			Zadavatel veřejné zakázky na pojištění studentů porušil zákon?

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vyhlásila zadávací řízení na veřejnou zakázku na pojištění studentů, přičemž se v tomto řízení nechala zastoupit pojišťovacím makléřem ITEAD a. s.

Zadavatel zároveň stanovil, že makléř ITEAD a. s. bude ve smyslu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích odměňován pojišťovnou, která získá veřejnou zakázku. K výši odměny uvedl, že je závislá na ujednání pojišťovny s makléřem samotným, a její výši nikterak nestanovil.

Jak našemu webu sdělil Martin Kovařík, člen sdružení INDOC, které zastupuje ve veřejných zakázkách dodavatele Aon Central and Eastern Europe a. s., zadávací podmínky veřejné zakázky představují vážné porušení zákona o veřejných zakázkách. S ohledem na zákonnou úpravu zadávání veřejných zakázek zde nejsou využitelné standardní smluvní vztahy mezi pojistiteli a pojišťovacími makléři, ani obchodní zvyklosti, které jsou obvyklé v soukromém sektoru, dodal.

V čem je problém

V případě pojištění, které uzavírá subjekt, nezahrnutý do působnosti právní úpravy zadávání veřejných zakázek, je úkolem pojišťovacího makléře umístit pojištění jeho klienta na pojistném trhu, čímž zprostředkuje pojistnou smlouvu pro některou pojišťovnu, s níž má uzavřenu příslušnou zprostředkovatelskou smlouvu, a za to mu přísluší provize v dohodnuté výši.

Základní odlišností v případě pojištění, které je veřejnou zakázkou, je skutečnost, že takovou pojistnou smlouvu nelze zprostředkovat ani pojišťovacím makléřem, ani nikým jiným. Pro zadávání veřejných zakázek je stanoven zákonný postup, podle nějž může určitou veřejnou zakázku získat pouze uchazeč (pojišťovna), který předložil nejvhodnější nabídku podle předem zveřejněných kritérií hodnocení. Pojistná smlouva je tedy uzavřena na základě postupu upraveného zákonem a uchazečem podané nabídky, nikoli na základě činnosti pojišťovacího makléře. Není tedy důvod, aby byl makléř odměňován vítěznou pojišťovnou.

Aon je proto přesvědčen o tom, že zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, a to hned několikrát.

 

Porušení zákona?

Zadavatel vymezením zadávacích podmínek veřejné zakázky způsobil, že jednotliví uchazeči museli do svých nabídkových cen zahrnout i odměnu za služby pojišťovacího makléře zadavatele, navíc nikterak nespecifikovanou. Jedná se přitom o veřejnou zakázku na pojištění a činnost pojišťovacího makléře není předmětem plnění veřejné zakázky. Nabídková cena proto neodpovídá předmětu plnění a zadávací řízení se stává netransparentním.

Zadavatel nebude schopen podané nabídky hodnotit podle základního hodnotícího kritéria - "nejnižší nabídkové ceny", jak uvedl v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Nabídkové ceny uchazečů budou deformované tím, že každý pojistitel do své nabídkové ceny musí zahrnout odměnu pojišťovacímu makléři zadavatele, a to nikoli shodně, ale podle vlastního uvážení, i když makléřské služby nejsou předmětem zakázky a uchazeči je nebudou poskytovat, vysvětluje Kovařík a dodává: „Zadavatel se v zadávacím řízením nechal zastoupit osobou, která nesplňuje požadavek nepodjatosti podle zákona o veřejných zakázkách. Pojišťovací makléř zastupující zadavatele má osobní zájem na zadání veřejné zakázky, protože vítězná pojišťovna mu bude platit odměnu.“

 

Námitky Aon

Aon proto podal námitky zadavateli, v nichž protestoval proti shora uvedeným porušením zákona. Zadavatel námitkám nevyhověl a setrval na svých požadavcích a na původním znění zadávacích podmínek.

Aon s rozhodnutím zadavatele nesouhlasí a obrátil se proto na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem, aby Úřad přezkoumal podmínky veřejné zakázky a aby zadávací řízení zrušil. Prvostupňové rozhodnutí Úřadu lze očekávat v horizontu několika měsíců.

Dagmar ŠístkováZdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Proč soutěžit?

Kryštof Maralík,  30. 9. 2011

Já nechápu, proč se dnes někdo ještě pokouší soutěžit pojištění veřejnou zakázkou. V uplynulých měsících snad neproběhla v pořádku jedniná veřejná zakázka na pojištění. Zoufalstvím posedlí pánové Matocha (AON) a Menčík (Marsh), kteří mají čím dál větší problémy maskovat útěky klientů a propady zprostředkovaného pojistného zastupovaní vyděračským sdružením INDOC napadají každou veřejnou zakázku. Ať jsou jejich námitky jakkoli směšné, úřad se musí jimi zabývat a při rychlosti úředního šimla máte velký a dlouhodobý problém. K tomu o Vás budou zdejší stránky psát jakékoli nesmysly, jaké jim pan Menčík nadiktuje.
Pokud tedy nevymyslíte, jak se veřejné zakázce vyhnout, připravte se na problémy! Bylo by to krásné, kdybychom mohli soutěžit čistě a transparentně, ale to se bohužel zmíněným pánům nelíbí, protože by pak nikdy nemohli vyhrát vzhledem k upadající kvalitě jejich služeb

RSS