18 hrozeb, 301 světových měst a rizika za 4,56 bilionu dolarů


			18 hrozeb, 301 světových měst a rizika za 4,56 bilionu dolarů
4.9.2015 Rizika

Společnost Lloyd’s zveřejnila zprávu, ve které poprvé vyčíslila finanční dopady všech hrozeb, které mohou výrazně ohrozit 301 významných světových měst v následujících deseti letech. Takzvaný City Risk Index 2015-2025 dosáhl astronomických částek. Jakým rizikům čelí Praha?

Výsledek analýzy je založen na výzkumu Centra pro studie rizik na Cambridgeské univerzitě na katedře obchodního práva. Čísla ukazují, jak vysoce jsou ekonomiky, vlády, obchodníci a komunity všech zemí světa, vystaveny možným rizikům a vzhledem k jejich velikosti, umístění a dosavadnímu i predikovanému vývoji. Zpráva také uvádí, jak mohou rizikům předcházet a jak se proti nim bránit.

Zpráva vyčísluje dopady 18 hrozeb ve 301 světových městech včetně Prahy. Vyčíslené potenciální škody výzkum dává do poměru k HDP jednotlivých zemí. Nebezpečí, která na jednotlivá města číhají, jsou hodnocena na základě historických zkušeností, rozvinutosti města a ekonomiky země.

18 největších světových hrozeb

 1. Kyber nebezpečí
 2. Extrémní Sucha
 3. Zemětřesení
 4. Povodně
 5. Extrémní mrazy
 6. Vlny vedra
 7. Virové pandemie
 8. Ekonomické krize
 9. Nukleární nebezpečí
 10. Krize cen ropy
 11. Epidemické nákazy rostlin
 12. Výpadky proudu (blackouty)
 13. Sluneční bouře
 14. Selhání vlády suverénního státu
 15. Terorismus
 16. Tsunami
 17. Výbuch sopky
 18. Větrné bouře
   

Až téměř abstraktní čísla

Ve zprávě je jako jeden z výchozích údajů uveden součet HDP všech 301 měst, který čítá 372,56 bilionů dolarů. Z toho je 4,56 bilionu výše možných rizik, kterým jsou města vystaveny. Na internetových stránkách publikujících výsledky v interaktivní mapě světa, kde můžete najít i naše hlavní město. Jak si podle Lloyd’s vede naše hlavní město?

Hodnota hrozeb byla v Praze vyčíslena na 13,04 miliardy dolarů, tedy 312,56 miliardy Korun českých. Nejvyšších hodnot zde dosahuje nebezpečí zhroucení trhu. Vyčíslení tohoto rizika se vyšplhalo až na 7,55 miliard dolarů. Tedy 57,91% našeho HDP, jak uvádí Lloyd’s.

risk2

Na druhém místě se umístily povodně a následuje pád cen ropy a epidemie nemocí. Dále už jsou pouze menší hrozby, které nedosahují ani miliardy dolarů. Za zmínku možná stojí úroveň jaderného ohrožení 0,02 miliardy dolarů.

 Praha_risk

Lloyd’s uvádí, že je možné zmírnit vlivy katastrof a jejich ekonomických, sociálních a finančních dopadů investicemi do stabilních institucí a dostatečně robustních infrastruktur. To zahrnuje i pojištění. Zpráva v závěru uvádí význam pojištění na celkové dopady rizik.

 • 1% nárůst propojištění se promítne do snížení ztrát o 13% a o 22% snížení příspěvku daňových poplatníků na odstranění následků.
 • Pojištění zlepšuje udržitelnost ekonomiky a vede k větší míře růstu a už jen 1% nárůstu propojištění vede k vyšším investicím rovnajícím se 2% HDP.
 • Pojištění zbavuje rizik vlády, obchodníky i společnost.
 • Pojištění zbavuje daňové poplatníky zátěže při nápravě škod a napomáhá ekonomickému růstu.

 Celou zprávu můžete najít zde.

Zdroj: Lloyd’s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články