ACE: Podnikatelé se nejvíc obávají rizika terorismu


			ACE: Podnikatelé se nejvíc obávají rizika terorismu
7.8.2012 Rizika

Zhruba polovina evropských firem přiznala, že není připravena vypořádat se s většinou nově vznikajících rizik jako je terorismus a politické násilí. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu společnosti ACE.

Podle Andrew Kendricka, předsedy ACE European Group, je to především kvůli nedostatku dialogu mezi zájemci o koupi pojištění, makléři a pojišťovnami na téma nově vznikajících rizik.

Kedrick vyzval k větší transparentnosti a diskusi v rámci transferu rizik s cílem rozvíjet znalosti o řízení rizik a možnosti jejich transferu včetně nabídky a podpory inovativních řešení.

"I přesto, že ve firmách dochází ke zvýšení rizik, existuje malá důslednost ve způsobu, jakým společnosti rizika řídí. Více než polovina respondentů tvrdí, že generální nebo provozní ředitel se věnují plnění takového úkolu, jakým je odpovědnost za řízení rizik. A to se zdá být překvapivě nízké číslo," řekl Kendrick v rámci výzkumu s názvem European Risk Briefing 2012.

Nejnovější výzkum, pocházející z dílny ACE, se zaměřil na šest nově vznikajících rizik, která byla vyhodnocena jako ta, jejichž význam v 21. století stále víc a více roste.

Mezi největší rizika patří z pohledu podnikatelů především riziko terorismu, hned za ním je politicky motivované násilí a riziko ohrožení životního prostředí, následuje exportní riziko, na dalším místě je riziko IT a související internetová rizika. Pokračuje riziko manažerské odpovědnosti (D&O). Pořadí končí rizikem , vyplývajícím ze služebních cest.

Ve čtyřech ze šesti zkoumaných rizikových kategorií více než polovina firem uvedla, že se necítí být úplně připravena na jejich řízení.

Podle Kendricka výzkum ukazuje, že stále existuje prostor pro zvýšení pravomocí k řízení rizik v některých evropských společnostech. "Pokud jde o řízení připravenosti a zvyšování povědomí o nově vznikajících rizicích v celé organizaci, je důležité, aby alespoň generální ředitel, finanční nebo provozní ředitel převzali odpovědnost, a následně i představenstvo."uvedl Kendrick

Mezi země s nejvyšší úrovní dohledu generálního ředitele na řízení rizik patří Španělsko (62 %), Německo (53 %) a Spojené království (53 %). Na nejniším stupni byly Itálie a Francie s 41 %. Dalším důvodem k nepřipravenosti může být v nedostatku plánů krizového řízení, konstatoval Kendrick. Podle výzkumu ACE nemá 54 % podniků žádné plány krizového řízení pro případ terorismu a politického násilí a 49 % nemá žádné plány pro krizové situace, související s počítačovými riziky a riziky služebních cest.

Výzkum rovněž ukazuje, že evropské společnosti jsou podpojištěné pokud jde o některá nově vznikající rizika. Například více než třetina společností (34 %) nemá pojistné krytí pro případ terorismu nebo rizika politického násilí.

Commercial Risk Europe

Zdroj: Commercial Risk Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS