AIG : nová služba pro klienty pojištění škod na životním prostředí


			AIG : nová služba pro klienty pojištění škod na životním prostředí
27.1.2014 Rizika

Rozhovor s Liborem Zychem, vedoucím odpovědnostních rizik pojišťovny AIG: „PIER Europe je nová a výjimečná služba pro klienty pojištění škod na životním prostředí.“

Co to je servis PIER Europe?

Servis PIER Europe (Pollution Incident and Environmental Response) zajišťuje okamžitý a přímý přistup ke specialistům v oblasti řešení ekologické újmy v případě způsobení škody na životním prostředí. Naše zkušenosti ukazují, že okamžitá odpověď na vzniklou situaci je velmi důležitá zejména v případě environmentálních incidentů, a proto tento servis otevíráme v první řadě pro zákazníky, které si u nás objednali pojištění ekologické újmy.

Jak PIER Europe funguje v praxi?

Speciálně otevřené call centrum umožňuje navázání kontaktů s odborníky, kteří spolu s pojištěným následně vypracují a zrealizují plán řízení krizové situace a nápravy následků ekologické újmy. Telefonická linka je pro zákazníky AIG dostupná nonstop, 7 dní v týdnu. Současně jsme tento servis otevřeli ve 32 evropských zemích, a proto jsme schopni našim klientům zajistit odbornou pomoc bez ohledu na místo incidentu.

Proč má PIER Europe tak klíčový význam pro zákazníky AIG?

V případě ekologické újmy vzniká skutečné ohrožení provozní činnosti, co se týká jak aktiv společnosti, tak i jejích potenciálních závazků. Rychlé a efektivní jednání pomáhá významně omezit dopady incidentů na vnitřní situaci a zároveň na vztahy společnosti s dodavateli, akcionáři a příslušnými orgány statní správy. Většinou zejména menší společnosti nejsou schopny se se vzniklou situací vypořádat.

Anketa, kterou AIG uspořádalo spolu s Risk Strategy v březnu a dubnu 2013, ukázala, že jenom 33% společností, které se této ankety zúčastnily, zpracovaly havarijní plán pro případ způsobení škody na životním prostředí.

Kvůli tomu se pojištění ekologické újmy spolu se servisem PIER Europe velmi často stává nejlepším způsobem řízení ekologických rizik.

Jak AIG může pomoci omezit negativní vliv environmentálních incidentů na pověst společnosti?

Naše zkušenosti ukazují, že riziko, které je spojeno s negativním vlivem incidentů na pověst společnosti, je pro ně jednou z největších hrozeb (podle ankety AIG & Risk Strategy pro 75% respondentů jsou environmentální rizika jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících pověst společnosti). Proto v rámci servisu PIER Europe dáváme naším zákazníkům možnost využit služby agentur z oblasti Public Relations. Náklady spojené s jejich využitím jsou kryty v rámci našich pojistných smluv. Podle našeho názoru by moderní pojistná řešení, jako jsou pojištění ekologické újmy, měla nabízet komplexní ochranu, která přesahuje náklady na obnovu nebo nápravu škody.

Proč byl servis PIER Europe otevřen jen pro řešení environmentálních incidentů?

Pojištění ekologické újmy patří mezi nejrychleji se vyvíjející obchodní linie v Evropě. K jejich vývoji přispívají i poslední změny týkající se právní odpovědnosti za škody na životním prostředí, které rozšiřují jak kompetence místních orgánů pro ochranu životního prostředí, tak administrativní odpovědnost podnikatelů za způsobené škody. Nový právní rámec zároveň zavádí nové obtížné metody řešení ekologické újmy (vyrovnávající a doplňková náprava), které jsou spojené s dlouhým procesem obnovy škody, o němž rozhoduje příslušný orgán státní správy. Následkem těchto změn bylo zavedení povinného finančního zajištění pro některé typy podnikání. Ekologická rizika jsou specifickým typem rizik, a proto proces jejich řízení je často velmi obtížný. Díky naším zkušenostem v oblasti likvidace pojistných událostí jsme naším zákazníkům schopni pomoci se s nimi vypořádat.

AIG

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články