Allan Manning: Pojištění je všeobjímající


			Allan Manning: Pojištění je všeobjímající
9.10.2015 Rizika

V knize Pojištění průmyslové revoluce je uvedeno, že bez inovativního a důvěryhodného pojišťovnictví by ve Velké Británii nikdy nedošlo k takové explozi hospodářství.

 

 

S rozvojem nových technologií, například spřádacího stroje v textilním průmyslu, vznikaly a rozvíjely se i pojišťovny. Chránily vlastníky a podnikatele, kteří investovali velké finanční prostředky do nových technologií. Způsobilo to obrovskou společenskou změnu - výroba se postupně přenesla z malých chatrných dílen do velkých továren. V nich se výrazně akumulovala rizika požárů během výrobního procesu.

Podnikatelé si na nákup aktiv půjčovali peníze a zálohovali své domovy. Pokud by takto nabytý majetek zničil požár, bouře nebo zemětřesení, zůstaly by jim pouze dluhy.

Pojištění - jedna z nejdůležitějších smluv

Pojištění je zřejmě nejdůležitější smlouva. Platí to i pro rodinu Allana Manninga, neboť jeho firma je jediným zdrojem příjmu pro tři generace. Je to jeho hlavní investice. Příjem poskytuje i dalším 65 rodinám.

Podnikatelé jsou zvyklí odříkat si, aby si vybudovali budoucnost. Budují své firmy, aby je mohli prodat, nebo aby jim generovali příjem na pohodlný život v pozdějším věku. A v neposlední řadě, při hypotéce zakládají svůj domov. Banky mají tendenci požadovat ustavení nemovitosti. Při každém úvěru vyžadují vysoké zabezpečení.

I ochrana společenského postavení

To jsou finanční aspekty. Ale je tu ještě jeden stejně důležitý aspekt. Podnikání lidem často dává smysl života i postavení ve společnosti. V okolí jsou považováni za důležité lidi. Pokud by se náhle zničila jejich firma - ne z jejich vlastní viny, ale například následkem požáru nebo jiného pojistitelných nebezpečí - ztratili by postavení.

Stanou se z nich nezaměstnaní, v horším případě nezaměstnaní s obrovským dluhem. Moje zkušenosti ukazují, že bez dostatečného pojištění taková situace může vést nejen ke krachu firmy, ale i ke kolapsu manželství a v nejhorším případě až k sebevraždě.

Pojištění je velmi důležitá smlouva. Tvoří základ strategie řízení rizik majitele podniku a poskytuje ochranu. Je to však jeden z nejsložitějších produktů na světě.

O pojištění nevím vše

Na trhu jsou desítky a desítky různých typů pojištění - od tradičního pojištění rizik, např. požáru, přes složitější, jako přerušení provozu, pojištění odpovědnosti ředitelů a vedoucích pracovníků a pojištění hmotné odpovědnosti, až po ty nejnovější, například pojištění kybernetických rizik.

Tyto pojistky mívají různé pojistné podmínky a spouštěcí mechanismy. Přesto, že se celý svůj život zabývám zkoumáním a studiem pojištění, nemohu říct, že všechno vím.

Jak tomu pak porozumí majitel malého nebo středního podniku? Potřebuje odborné poradenství a vše, co říká svému právníkovi a účetnímu, měl by říci i svému pojistnému poradci.

Pojišťovací poradce nazýváme i pojišťovacími makléři. Mohou doporučit správný produkt na základě rizika, kterému je podnik vystaven a rizikového apetitu, tj. do jaké míry hodlá majitel firmy riziko převzít na sebe.

Většinu mé kariéry se zabývám řešením pojistných událostí. Často slýchám, že lidé, kteří prodávají pojištění, a firemní účetní, kteří často kontrolují výdaje na pojištění, si neuvědomují důležitost produktu a soustřeďují se pouze na cenu.

Když nastane pojistná událost, zákazníka zajímá jedině co nejširší plnění. Dostane však jen to, za co zaplatil. Pokud budete platit nízké pojistné, často dostanete pouze omezené krytí a nekvalitní plnění. Chcete-li bezproblémové plnění a široké pojistné krytí, musíte platit vyšší pojistné.

Úspora 14 000 dolarů stála 1,5 milionu

Vybavoval jsem pojistnou událost ve firmě na prodej koberců, kterou vybudovali majitelé tří generací. Otec a děda se ještě aktivně zapojili do chodu firmy, ale vedení společnosti svěřili vnukovi. Zvolil si pojistku čistě na základě ceny a ušetřil 14 000 dolarů. Areál firmy zničil požár a úspora 14 000 dolarů nakonec stála firmu 1,5 milionu dolarů. Původní pojistku, která firmu dostatečně chránila, vnuk zakladatele totiž zrušil.

Allan Manning nemůže zapomenout na výraz tváře toho mladého muže, když se dozvěděl o stanovisku pojišťovny k plnění. Nedávno Manning seděl v advokátní kanceláři s finanční ředitelkou společnosti, jíž hrozila exekuce. Ptal se jí, zda by byla ochotna platit 10 násobné pojistné ve srovnání s původním, kdyby byla měla možnost řádně nastavit pojištění. Řekla, že by bleskově vytáhla šekovou knížku.

Největší kariérní výzva

Kariéra v pojišťovnictví je jednou z nejzajímavějších a nejvděčnějších v každém slova smyslu. Zda se zajímáte o publicistiku, lety do vesmíru, letadla, domácí zvířata, motorová vozidla, nákladní auta nebo cokoli jiného, ​​v pojišťovnictví je místo pro odborníky z každé oblasti. Pojištění je všeobjímající. Existuje pojištění pro všechny typy aktiv a vzrůstá i pojištění odpovědnosti, života a zdraví. Manning řeší pojistné události po celém světě, což považuje za velmi zajímavé.

Zkoumal zavření měděných dolů v Papui-Nové Guineji. Ztráty na majetku za přerušení provozu, se odhadovaly na miliardu dolarů. Předmětem vyšetřování této pojistné události bylo, zda šlo o vzpouru nebo povstání, nebo zda to byly občanské nepokoje. Při zkoumání skutkových okolností na Manninga několikrát stříleli, a to z obou táborů.

Pojišťovací podvody

Pojišťovnictví se boří s pojišťovacími podvody. Těžko zde přesně kvantifikovat ztráty. Je však jisté, že podvody zbytečně zvyšují cenu pojištění pro všechny spotřebitele.

Příklad pojišťovacího podvodu. Několik rodin dá dohromady své šperky, nechají si je ohodnotit, každá rodina si ty šperky pojistí a za nějaký čas je v každém domě odcizí. Dalším běžným druhem pojišťovacího podvodu jsou fingované havárie motorových vozidel.

Je ohromující, jak daleko jsou někteří lidé při páchání podvodů ochotni zajít. V některých částech Asie musely pojišťovny přestat nabízet některé formy úrazového pojištění, protože chudí farmáři s nízkými příjmy si tyto pojistky kupovali a úmyslně přicházeli o ruku například při zemědělském nebo železničním neštěstí. Lehli si na kolejnice, aby jim vlak utrhl ruku jen proto, aby mohli žádat o vyplacení pojistného plnění.

Budoucnost pojištění

Manning soudí, že pojišťovnictví musí být stejně inovativní, pružně reagující a důvěryhodné, jako během průmyslové revoluce. Kybernetické rizika a politická rizika jsou příklady toho, že pojišťovnictví se musí také vyvíjet a chránit své klienty před všemi formami rizika.

Předpokládá se, že technologie budou v pojišťovnictví hrát stále důležitější roli. Použitím vhodných technologií lze snížit provozní náklady, zefektivnit řízení rizik a lépe poznat koncového uživatele pojištění. Cílem je zajistit řádnou ochranu podnikatelů, jejich zaměstnanců a celého hospodářství. To sníží zatížení státu, obzvláště při přírodních katastrofách.


 

Allan Manning je výkonný ředitel konzultační společnosti LMI Group. Byl TOP manažer pojišťoven v Austrálii, Asii, v Evropě a Severní Americe. Řídil vyřešení jedné z největších pojistných událostí v historii - zavření měděných dolů Bougainville Copper v Papui Nové Guineji s rezervou na krytí pojistných nároků za miliardu dolarů. Působí jako pedagog, pojistný znalec, propagátor kvalitního pojištění a komentátor pojistných událostí. Bratislavu navštívil na pozvání Gratex. V této společnosti působí jako poradce v jejím australském poradenském systému.

Zdroj: SLASPO, oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články