Česká pojišťovna odhalila v prvním čtvrtletí letošního roku pojistné podvody ZA VÍCE NEŽ 120 milionů


			Česká pojišťovna odhalila v prvním čtvrtletí letošního roku pojistné podvody ZA VÍCE NEŽ 120 milionů
19.4.2011 Rizika

Za první tři měsíce letošního roku se České pojišťovně podařilo odhalit pojistné podvody, jejichž souhrnná výše přesahuje 120 milionů korun. V porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku, kdy Česká pojišťovna prokázala případy za 97 milionů korun, se jedná o 23% nárůst. Nejvíce se zatím letos lidé pokoušeli podvádět v Praze, na Královéhradecku a ve středních Čechách.


V letošních statistikách vyšetřování pojistných podvodů je jasně patrný nárůst odhalených případů mezi malými a středními podnikateli. „Jedná se zejména o případy související s majetkovým a odpovědnostním pojištěním. Ukazuje se, že podnikatelé se mnohdy nezdráhají spáchat podvody i za několik milionů korun,“ komentuje první letošní výsledky Ludvík Bohman, vrchní ředitel Úseku vnitřních věcí České pojišťovny.


Detektivové ČP i letos řešili nejrozmanitější případy podvodů: od požárů, přes poškozená umělecká díla a úrazy, až po vloupání do trezoru nebo krádeže návěsů. Nejvyšší podíl pojistných podvodů odhalených v prvním čtvrtletí roku 2011 připadá na pojištění majetku a odpovědnosti (celkem 48,9 milionu Kč), již tradičně se pak do statistik ve velké míře zapisují rovněž podvody spojené s pojištěním motorových vozidel (15,1 milionu Kč). Podvodníci se však nevyhýbají ani jiným oblastem, jako je životní či úrazové pojištění.


V prvním čtvrtletí letošního roku bylo nejproblematičtějším územím hlavní město Praha, za kterým následovaly kraje Královéhradecký, Středočeský a Jihomoravský. Nejmenší snaha o pojistné podvody se naopak podle šetření České pojišťovny vyskytuje v Ústeckém a Jihočeském kraji.


Jako příklad uvádíme tři příběhy, které odhalili detektivové České pojišťovny:


  1. Pojištěný klient České pojišťovně nahlásil vodovodní škodu, při které údajně došlo k poškození zboží v jeho provozovně. V průběhu likvidace škodní události byl vyzván, aby předložil jak seznam poškozených věcí, tak i jejich pořizovací doklady. Pojištěný tedy předložil dvě faktury, které již na první pohled nevypadaly věrohodně. Šetřením detektivů bylo zjištěno, že osoba XY, která měla faktury vystavit, se v rámci své živnostenské činnosti zabývá něčím úplně jiným, a sice ukládáním odpadů a provozováním sběrny druhotných surovin. Navíc bylo prokázáno, že tato osoba pojištěného nezná, nikdy s ním neobchodovala ani jinak nespolupracovala. K předloženým fakturám pan XY uvedl, že je nikdy nevystavoval a dále sdělil, že nesouhlasí ani grafická podoba jak samotných faktur, tak i razítka. Bylo tedy jasné, že doklady, které pojištěný předložil pojišťovně, jsou falešné a že na údajně poškozené zboží vodovodní škodou žádné smysluplné pořizovací doklady neexistují.

  2. Klient oznámil krádež tahače návěsů, přičemž k odcizení mělo dojít na parkovišti jedné benzinky. Bylo zjištěno, že domněle ukradený tahač je předmětem leasingové smlouvy a že dotyčný je se splátkami v prodlení a na výzvy k nápravě stavu nereaguje. Leasingová společnost mu tedy smlouvu vypověděla a vyzvala jej k navrácení předmětu leasingu. Vzhledem k osobním a ekonomickým poměrům se dotyčná osoba stala také předmětem zájmu Policie ČR. Provedeným šetřením se zjistilo, že tahač nebyl odcizen, ale že došlo k pozměnění jeho registrační značky a vozidlo bylo nadále využíváno. Tahač návěsů byl nakonec Policií ČR zajištěn a vykutálený motorista obviněn ze spáchání trestného činu.

  1. Klientem-podnikatelem byla nahlášena škoda, která se měla stát při vyskladňování materiálu. Při tomto procesu mělo „za pomoci“ vysokozdvižného vozíku dojít k posunutí roštu v horním regálu a následnému pádu krabic s uloženými komponenty - poškozeno mělo být přes 50 000 kusů integrovaných obvodů. Po shromáždění a vyhodnocení všech podkladů byl zjištěn záměr účelového jednání pojištěného a také přizvaný soudní znalec potvrdil, že škoda prokazatelně nemohla vzniknout tak, jak byla pojišťovně nahlášena.Přehled odhalených pojistných podvodů dle jednotlivých krajů ČR - 1. čtvrtletí 2011


KRAJ

POČET PŘÍPADŮ

ČÁSTKA (v mil. Kč)

Praha

53

55,9

Královéhradecký

4

17,6

Středočeský

21

15,0

Jihomoravský

5

6,9

Vysočina

3

5,5

Plzeňský

12

4,9

Zlínský

4

3,2

Moravskoslezský

9

2,6

Liberecký

6

2,6

Karlovarský

5

2,1

Pardubický

5

1,7

Olomoucký

3

1,3

Jihočeský

11

0,3

Ústecký

11

0,4

Celkový součet

152

120

Česká pojišťovna a.s.

Zdroj: Česká pojišťovna a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články