Ekologické havárie způsobuje nejčastěji únik ropných látek a lidská chyba


			Ekologické havárie způsobuje nejčastěji únik ropných látek a lidská chyba
7.5.2014 Rizika

Pojištění škod na životním prostředí u firem v poslední době roste. Stojí za tím nejen obavy o reputaci značky, ale především o riziko úpadku. Sanace se totiž řádově pohybuje v desítkách miliónů korun.

V roce 2013 došlo podle zásahů Hasičského záchranného sboru přibližně k 5000 incidentů spojených s úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Z toho kolem 4 000 případů bylo spojeno s únikem ropných látek a tvoří tak více než polovinu ze všech havárií.

Rozdělení havárií podle skupiny uniklých látek 2013

Skupina látek

%

ropné látky

57,4

chemické látky mimo těžkých kovů

7,6

odpadní vody

6

odpady z živočšné výroby

3,8

kaly a nerozpuštěné látky

3,3

těžké kovy

1,1

kyslíkový deficit

2,2

ostatní látky

6,6

nezjištěna

12

Co se týče dalších statistik, tak ve většině případů může za vzniklé škody sám člověk. Pokud zmíníme náklady spojené s ekologickou škodou, podle AIG tvoří výdaje například na úklidové práce podzemního zásobníku v průměru 2 700 000 Kč (100 000 eur). V případě znečištění podzemních vod jde dokonce o částku 27 000 000 Kč (1 000 000 eur) a více. Dalším děsivým faktem je, že i jeden litr oleje může kontaminovat 250 000 litrů vody.

 

Rozdělení havárií podle hlavních příčin vzniku 2013
Příčina havárie %
lidský faktor 52,5
technická příčina 18,6
příroda 4,9
nezjištěna 24

Příklad ekologické havárie

Před dvěma lety došlo k úniku kontaminující látky do řeky Blata na Olomoucku. 7. července 2012 popraskaly spodní částí a základy zásobníku na kejdu. Do kanalizace a následně do vodního toku tak vyteklo velké množství kejdy. Celkem ze zásobníku uniklo 400 m3 kontaminující látky, která znečistila řeku Blatá v délce 40 kilometrů. Havárii způsobily vysoké teploty, které rozpustily asfalt utěsňující betonové dno nádrže. Únik směsi hnojiva, výkalů a zbytků krmiv ze zemědělského družstva v Seničce na Olomoucku považují odborníci za největší ekologickou havárii v regionu za poslední dobu. Uhynulo nejméně osm druhů ryb. K sanaci havárie bylo třeba použít mikroorganismy. Šetření vedené ČIŽP ukázalo, že minimálně 3 roky potrvá, než se do vody vrátí potrava pro ryby. Říčka by měla „ožít“ nejdříve za 10 let. „Náklady na sanaci se vyšplhají ke 150 milionům korun. Taková částka může být pro většinu firem smrtelná,“ říká Pawel Holnicki z pojišťovny AIG.

AIG

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články