Kooperativa již odhalila podvody za téměř 30 milionů korun


			Kooperativa již odhalila podvody za téměř 30 milionů korun
21.4.2011 Rizika

Vyšetřovatelé pojišťovny Kooperativa každoročně šetří několik set podezřelých pojistných událostí. Stále vyšší úspěšnost v odhalování pojistných podvodů potvrzují i výsledky zaprvní čtvrtletí roku 2011.

V tomto období Kooperativa prošetřovala 143 podezřelých pojistných událostí, v šedesáti případech se týmu vyšetřovatelů podařilo prokázat podvodné jednání. Celková uchráněná hodnota dosáhla výše 28,5 milionu Kč. Ve stejném období loňského roku jsme prošetřovali 119 případů a prokázali jsme 54 podvodů v hodnotě 14 milionů kč. Výše uchráněné hodnoty je tedy letos dvakrát vyšší.

Nejvíce případů Kooperativa zaznamenává v Praze, na Ostravsku a v severních Čechách. Nejméně problematickým regionem z hlediska pojistných podvodů jsou západní Čechy. Stále platí, že nejvíce podvodů se řeší v rámci pojištění vozidel, zejména povinném ručení.

Novým trendem jsou rostoucí počty podvodů v odpovědnostních pojistkách. Měli jsme například kuriozitu v povinném ručení (v rámci povinného ručení mají nárok na odškodnění v případě úmrtí všichni členové rodiny žijící ve společné domácnosti), kde se o odškodnění přihlásilo 48 lidí...tedy poměrně početná rodina žijící v jedné domácnosti.

Tresty u pojistných podvodů nejsou malé. Když je způsobena pojistným podvodem větší škoda, může jít o 1 rok až 5 let, v případě organizované skupiny to může být 2 až 8 let a když je způsobena pojistným podvodem škoda velkého rozsahu, může dokonce jít o 5 až 10 let odnětí svobody. Novelizované znění zákona o pojišťovnách také poprvé zavedlo i trestní sazbu za opakovaný podvod. Kdo páchá pojistné podvody opakovaně, může počítat s trestem od šesti měsíců až do tří let.

Kooperativa

Zdroj: Kooperativa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články