Lidé a jejich kompetence v řízení rizik (1. část)


			Lidé a jejich kompetence v řízení rizik (1. část)
7.3.2011 Rizika

Současná ekonomická situace, a zejména pak poslední finanční krize, přináší do popředí více než kdykoli v minulosti problematiku risk managementu ve společnosti. Úvodní definice integrovaného způsobu řízení rizik jednoznačně poukazuje na důležitost lidí v tomto procesu.

Comitee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission vydal v roce 2004 jedny ze standardů risk managementu pod názvem „COSO ERM – Integrated Framework (Integrovaný rámec celofiremního řízení rizik). Tady je přesná definice procesu:

Enterprise Risk Management je proces, iniciovaný představenstvem společnosti, vrcholovým vedením a dalšími pracovníky, aplikovaný při stanovení strategie a napříč celou společností, který je určen k identifikaci potenciálních událostí, které by mohly společnost ovlivnit, a dále určený k řízení rizik tak, aby zůstaly v rámci rizikového apetitu a zabezpečení dosažení stanovených cílů organizace“.


Lidé jsou klíčovým prvkem

Z definice procesu risk managementu je patrné, že klíčovým prvkem celého procesu jsou lidé. Činnost každé organizace, ať ziskové nebo neziskové, je ovlivněna jak její vnitřní organizací, firemní kulturou, tak také externími vlivy a okolním prostředím.

Tento příspěvek se nezabývá prostředím externím, ale věnuje se postavení a úloze risk manažera, statutárních orgánů (pro zjednodušení dále „představenstvo“), liniových manažerů, jednotlivých pracovníků a v neposlední řadě úlohou interního auditu v procesu řízení rizik. (I když pojem „management“ není adekvátní významu slova „řízení“ jsou v tomto příspěvku používány jako adekvátní.)

Především osoba risk manažera a jeho zařazení v organizační struktuře bývá v některých případech nesprávně pochopena a celý proces následně nepřináší hodnotu, kterou vedení společnosti očekává.


Kdo je zodpovědný za řízení rizik?

V první řadě je třeba ujasnit si otázku, kdo je ve společnosti odpovědný za řízení rizik. Je to risk manažer (v celé škále různých názvů jeho funkce a zařazení), finanční ředitel, generální ředitel, interní auditor?

Asi bude pro mnohé překvapením, že risk manažer není tou osobou, která aktivně řídí rizika. Jeho úloha bude objasněna v dalším textu. Odpovědnost spočívá na představenstvu a dále po linii řízení probíhá před jednotlivé liniové manažery až k jednotlivým pracovníkům.


Vladimír Puchart

pokračování příště

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články